Ve středu 14. září 2011 odjela skupina 11 hasičů ze Střelic do italského Assaga u Milána. Naše přátelské vztahy začaly v r. 2006 u příležitosti setkání obcí Sřelice-Assago -Nozay. V Assagu přímo dobrovolné hasiče nemají, ale je to skupina asi 60 dobrovolníků, mužů i žen, pracujících pod vedením města jako dobrovolníci v civilní ochraně. Zajišťují technicky nebezpečné situace při živelných pohromách – zemětřesení, záplavy, požáry nejen v Assagu, ale často vyjíždějí do postižených míst v celé Itálii. Práce našich přátel je velmi podobná práci střelických hasičů, proto jsme velmi brzy navázali kamarádské vztahy. Ve Střelicích u nás již byli 2x, my jsme Assago teď navštívili podruhé.

Náš pobyt byl organizačně velmi dobře připraven. Ve čtvrtek jsme začali v Miláně prohlídkou stadionu SAN SIRO, kde hrají fotbal dvě slavná italská mužstva AC a INTER Milán. Byl to náš splněný sen toto místo uvidět na vlastní oči. Největší radost jsme měli z prohlídky šaten, kde jsme se mohli posadit do křesel slavných fotbalistů. Dále následovala prohlídka hlavní stanice profesionálních hasičů v Miláně. Viděli jsme zde nejen historickou hasící techniku v jejich muzeu, ale také současnou moderní hasící techniku, včetně jejich operačního střediska. Další program byl připraven u zdravotní záchranné služby v Miláně. Zde jsme viděli systém hlášení a zaznamenání tísňových volání a monitorování výjezdových záchranných vozidel v celém Miláně, také jsme si prohlédli vybavení záchranných vozidel.

V pátek jsme navštívili vinici nedaleko Milána. Soukromý vinař nám předvedl výrobu kvalitních italských vín. Také jsme mohli ochutnat jeho víno a jiné speciality pocházející z tohoto kraje. Při zpáteční cestě do Assaga jsme se podívali do historického kláštera Certosa di Pavia. Zaujal nás poutavý výklad řeholního bratra i zajímavá historická stavba. Sobotní program patřil odborným prohlídkám u dobrovolných hasičů v nedalekém městě AbiateGrasso. Zde jsme měli možnost porovnat jejich hasící techniku s naší. Zjistili jsme, že technika i odborná práce italských dobrovolných hasičů je hodně podobná naší práci a technice. Při zpáteční cestě do Assaga jsme se zastavili v přírodní rezervaci, kde jsme si prohlédli techniku dobrovolných hasičů, zaměřených na likvidaci lesních požárů.

V neděli jsme v kostele byli přivítáni místním knězem a po mši sv. jsme se setkali s radními města Assaga a spoluzakladatelem přátelství Střelice – Assago – Nozau panem Alberto la Rosa, který se velmi dobře znal se zesnulým střelickým starostem RNDr. Luďkem Sklenářem. Odpoledne jsme navštívili historické centrum Milána. Na nedělní večer byla připravena slavnostní večeře, na kterou byli pozvání významné osobnosti města Assaga.

Naši přátelé byli velmi srdeční a pozorní hostitelé, mohli jsme ochutnat mnoho jejich specialit. Od první návštěvy v r. 2006 se mezi mnohými z nás vytvořili kamarádské a přátelské vztahy. Proto jsme je opět pozvali v r. 2012 k nám do Střelic.

Poznali jsme, že úmysl zakladatelů smlouvy o spolupráci mezi městy se naplňuje právě v mezilidských přátelských vztazích obyčejných lidí, kterým nevadí hranice států a jazykové bariery, ale sbližuje je práce pro dobro bližních v nouzi.

Střeličtí hasiči na návštěvě v Assagu 14. – 19. 9. 2011