Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Střelice (JSDHO) působí v naší obci od založení sboru v roce 1898  až do současnosti. Do dnešní podoby prošla velkými změnami  a to zejména technickým a materiálním vybavením pro každého zasahujícího hasiče, takže v dnešní době je technika i vybavenost srovnatelná s profesionálními jednotkami hasičů.

Poslední zřizovací listina JSDHO Střelice byla provedena starostou obce Mgr. Jindřichem Marešem 11. 3. 2004.

Zásahová jednotka JSDHO vychází z koncepce HZS ČR, kde je prvořadá záchrana osob, zvířat a majetku našich spoluobčanů.

Operační rozsah naší jednotky: JSDHO je zařazena jako JPO III/1 s rozšířenou působností pro okolní obce,  kde podle poplachového plánu a závažnosti situace krajské operační a informační středisko (KOPIS) jednotku vysílá k případným událostem. Zásahová jednotka je povinna vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Zásahová jednotka se s vlastní technikou a materiálním vybavením pravidelně proškoluje a pro zkvalitnění své práce pravidelně jezdí na odborné stáže k profesionálním hasičům HZS JmK.

Členové zásahové jednotky:

 • Jiří Švestka – velitel jednotky, strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Jaroslav Švestka – velitel družstva, strojník, pilař, nositel dýchací techniky, technik CHS
 • Petr Švestka – velitel družstva, strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Vít Kalvoda – velitel družstva, strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Miroslav Sládek – velitel družstva, pilař, nositel dýchací techniky, lezec-instruktor
 • Stanislav Vávra – velitel družstva, pilař, nositel dýchací techniky, technik CHS
 • Jiří Švestka ml. – velitel družstva, pilař, nositel dýchací techniky, technik TS
 • Petr Rozsíval – velitel družstva, pilař, nositel dýchací techniky
 • Bc. Jan Švestka – velitel družstva, nositel dýchací techniky
 • Jaroslav Štveráček –strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Lukáš Jaša – strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Vojtěch Jahoda – strojník, pilař, nositel dýchací techniky
 • Richard Chmel – strojník, nositel dýchací techniky, technik STS
 • Martin Kalvoda – hasič, pilař, nositel dýchací techniky, technik TS
 • Pavel Ferdus – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Pavel Harth – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Václav Novotný – hasič, pilař, nositel dýchací techniky
 • Karel Dlapka – hasič, nositel dýchací techniky
 • Bc. Jakub Vašulín – hasič, nositel dýchací techniky
 • Tomáš Maňák – hasič, nositel dýchací techniky
 • Daniel Touška – hasič, nositel dýchací techniky
 • Václav Komárek – hasič, nositel dýchací techniky
 • Jiří Vašulín – hasič, nositel dýchací techniky
 • Pavel Švestka – hasič, pilař
 • Marek Driml – hasič
 • Matouš Barták – hasič