V r. 2006 podepsali představitelé naší obce, francouzského Nozay a italského Assaga smlouvu o partnerství a spolupráci. Je to již tedy šest roků, co střeličtí hasiči poprvé navštívili své kolegy v italském Asságu. V Asságu přímo dobrovolné hasiče nemají, ale je to skupina asi 60 dobrovolníků, mužů a žen, pracujících pod vedením města jako dobrovolníci v civilní ochraně. Zajišťují technicky nebezpečné situace při živelných pohromách – zemětřesení, záplavy, požáry, nejen v Assagu, ale často vyjíždějí do postižených míst v celé Itálii. Práce našich přátel je velmi podobná práci střelických hasičů, proto jsme již při prvním setkání v r. 2006 navázali kamarádské a přátelské vztahy. V loňském roce během měsíce září navštívila skupina jedenácti hasičů ze Střelic Assago, letos k nám do Střelic přijelo šestnáct zástupců z Assaga. Střelice navštívili od 29. 8. – 3. 9. 2012. Hned po příjezdu v odpoledních hodinách na uvítanou jsme si zazpívali „Živijó ………“, které jsme je naučili při prvním setkání v r. 2006. Společná večeře v hasičské zbrojnici byla hodně veselá, zpívali se jejich i naše písně a po celý večer jsme se všichni dobře bavili. Pstruh opečený na grilu jim chutnal, a také náš chléb, který v Itálii neznají. Druhý den po snídani jsme společně autobusem, který nám zapůjčilo vedení Hasičského záchranného sboru JmK, vyrazili na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Zajímalo je vše kolem provozu, ale hlavně její zabezpečení. S hasiči ze stejnojmenné obce Střelice u Znojma jsme domluvili návštěvu hasičského muzea. Celý den jsme zakončili večeří ve vinném sklepě. Druhý den byla na programu návštěva poutního kostela Jména P. Marie ve Křtinách, který navrhl v r. 1718 italský architekt Jan Santini. Byli okouzleni architekturou tohoto poutního kostela. Po prohlídce kostela jsme pokračovali do jeskyně Výpustek. Tato jeskyně sloužila za II. světové války pro německé vojsko jako válečná továrna na výrobu motorů, po válce ji převzala Československá armáda, která ji využívala jako proti atomový kryt až do r. 2005. Po dobrém českém jídle „Knedlo, vepřo, zelo“ jsme navštívili v Brně sportovní halu Rondo. Prošli jsme, nejenom kabiny hráčů, ale i veškeré zázemí stadionu. Byl to zajímavý zážitek nejen pro naši návštěvu, ale i pro mnohé hasiče ze Střelic, kteří fandí brněnské Kometě. Na závěr pátečního dne provedla paní Zuzana Hloušková, vedoucí učitelka Mateřské školky, naši návštěvu novým areálem školky ve Střelicích. Na večerní posezení v hasičské zbrojnici byli přizváni aktivní členové SDH, aby měli také možnost se setkat s těmito přáteli. Překvapením večera bylo, že se podávali italské speciality (špagety, sýry, italské víno), které nám dovezli a připravili na ochutnání naši přátelé. V sobotu po snídani se jelo vlakem do blízkého Brna, kde byla domluvena exkurze profesionálních hasičů na stanici Brno – Lidická. Po obědě následovala prohlídka města (hrad Špilberk, katedrála na Petrově atd.). Večer byla na programu Letní noc, kterou tradičně ve Střelicích pořádají hasiči společně s myslivci. Přátelé si pochutnali na dobrém guláši a někteří si dokonce zatancovali. Doufám, že se i dobře bavili. Druhý den ráno po snídani byl společný trénink na odpolední soutěž v požárním útoku Turné čtyř osem – Střelická osma. Při slavnostní nedělní mši sv. byl posvěcen dřevěný kříž, který zhotovil brněnský řezbář a sochař Ing. Jiří Prchal. Tento dřevěný kříž předali střeličtí hasiči jako dar našim přátelům z Assága. Po obědě již byla připravena tradiční soutěž v požárním útoku. Soutěž vyhrálo družstvo hasičů ze Starého Lískovce, přátelé z Assága za pomoci našeho velitele Jaroslava Štveráčka skončili na 15. místě. Na památku dostali alespoň pamětní medaile na tyto závody. Večer již proběhlo loučení, předávání dárků a dojmů z této návštěvy. Také jsme si společně na závěr zazpívali „Živijó……“.

V pondělí ráno se naši přátelé vydali na dalekou cestu zpět do svých domovů v Asságu.

Návštěva přátel z italského Assaga 28.8. – 3.9. 2012