Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice

– je občanským sdružením, jehož cílem je pokračovat v dlouhé tradici organizací, které dříve působily v obci Střelice.

 

Řídícím orgánem sboru je výbor SDH. V současné době má výbor SDH 13 členů. Volby do výboru se konají na valné hromadě, vždy jednou za 4 roky. Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 140 členů, z toho 39 žen.

„Bohu ku cti, lidem ku pomoci“ ať je nám stálou výzvou i pro další léta činnosti našeho sboru.

Prapor SDH StřelicePrapor SDH Střelice