Současný výbor má 13 členů a byl zvolen Valnou hromadou dne 24. února 2023 na období roků 2023-2026:

 • Petr Rozsíval – starosta sboru
 • Petr Švestka – místostarosta sboru
 • Miroslav Sládek – jednatel
 • Jiří Švestka – velitel sboru
 • Martin Kalvoda – hospodář
 • Jakub Vašulín – kulturní referent
 • Vít Kalvoda – správce webových stránek
 • Mária Audyová – referentka žen
 • Šárka Drimlová – referentka mládeže
 • Marcela Stehnová – členka výboru / kronikářka
 • Jaroslav Švestka – člen výboru
 • Pavel Ferdus – člen výboru
 • Jiří Švestka ml. – člen výboru

Výbor se schází dle potřeby, přibližně 12x za rok. Projednává běžné provozní záležitosti sboru a stará se o pořádání kulturních a sportovních akcí pořádané sborem.

Do revizní komise byli zvoleni:

 • Jaroslav Štveráček – předseda revizní komise
 • Josef Perna – revizor
 • Pavel Švestka – revizor

 

Foto výboru pro období roků 2023-2026:

Horní řada zleva: Pavel Ferdus, Vít Kalvoda, Miroslav Sládek, Jakub Vašulín, Jiří Švestka ml., Jaroslav Švestka

Spodní řada zleva: Petr Švestka, Petr Rozsíval, Šárka Drimlová, Marcela Stehnová, Mária Audyová, Jiří Švestka, Martin Kalvoda

Foto výboru pro období roků 2019-2022:

Horní řada zleva: Jaroslav Švestka, Lukáš Barták, Tomáš Palát, Jiří Švestka ml., Jiří Vašulín, Vít Kalvoda a Pavel Ferdus

Spodní řada zleva: Martin kalvoda, Miroslav Sládek, Petr Rozsíval, Petr Švestka, Jiří Švestka, Jakub Vašulín

 

Foto výboru pro období roků 2015-2018:

Horní řada zleva: Jaroslav Švestka, Lukáš Barták, Miroslav Sládek, Tomáš Palát, Petr Rozsíval, Martin Kalvoda a Karel Dlapka.

Dolní řada zleva: Ladislav Perna, Josef Holas, Jiří Vašulín, Jiří Švestka, Jaroslav Štveráček a Josef Perna.