Členem Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice se může stát každý občan České republiky, který dovršil 15 let věku, projeví souhlas se stanovami a podá písemnou přihlášku ke členství. K tomu je nutné vyplnit následující formulář:

Žádost o členství

Vyplněnou přihlášku je nutné předat k rukám některého člena výboru SDH.

Členství ve spolku je dobrovolné, ale současně zavazuje člena k práci ve spolku.

Pokud se žadatel již před podáním přihlášky aktivně účastnil práce ve sboru (pomoc s pořádáním kulturních akcí, soutěžní činnost apod.), pak je jeho členství obvykle schváleno na následující řádné valné hromadě po podání přihlášky. Pokud se žadatel o členství doposud neúčastnil žádné z činností spojené se sborem, pak od podání přihlášky běží jednoletá zkušební doba, v průběhu které by se měl žadatel aktivně účastnit činností pořádaných sborem. Teprve poté může být valnou hromadou přijat za řádného člena sboru.

K přijetí za člena SDH Střelice je nutná osobní účast na řádné valné hromadě, kde bude žadatel slavnostně přijat za člena sboru.