Ohlašovny požáru: tel. 150, 112 operační středisko pro celý JmK

Více informací pro občany (státní požární dozor, koncepce ochrany obyvatelstva) najdete na www.firebrno.cz/dulezite-odkazy.

Kontakty na SDH Střelice:

Emailová adresa střelických hasičů: sdhstrelice@seznam.cz

Adresa:
Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice
Pod Kovárnou 148/5
664 47 Střelice

IČO: 69648093
DIČ: CZ69648093 – NEJSME PLÁTCI DPH
Číslo účtu: 2501734183/2010
ID datové schránky: gkjawy6

Telefonní čísla na vedení SDH:

 • Starosta sboru – Rozsíval Petr
  • +420 775 15 21 21 / rosikmail@seznam.cz
  • Řeší obecné záležitosti SDH, kulturní akce pořádané SDH apod.
 • Velitel jednotky – Švestka Jiří
  • +420 730 579 586 / svenda@email.cz
  • Je zodpovědný za zásahovou jednotku a její techniku a za sportovní akce pořádané naším SDH
 • Správce hasičky – Dlapka Karel
 • Hospodář sboru – Martin Kalvoda

V poslední době se nám množí dotazy na možnosti použití hasičské techniky určené pro mimořádné události k soukromým účelům (zapůjčení zásahové techniky, napuštění bazénu vodou apod.). Bohužel tyto služby občanům poskytovat nemůžeme.

Ohlášení mimořádné události

Než začnete volat na tísňová telefonní čísla, ujistěte se, že jste udělali vše pro své bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru, nebo od vozidel přepravujících nebezpečné látky, …).

!! Kam správně nahlásit mimořádnou událost !!

150 – Hasičský záchranný sbor ČRHasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba 02_zzs_jmk

156 – Městská policie       03_mp

158 – Policie ČR    04_pcr

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Na tísňová čísla lze volat 24 hodin denně. POZOR – zneužití všech tísňových linek je trestné!!!

Jak správně nahlásit mimořádnou událost

Vytočte číslo tísňového volání, snažte se zachovat klid a mluvte plynule a srozumitelně.

 1. Co se stalo – popis události, případně počet ohrožených osob
 2. Kde se událost stala – přesná identifikace místa
 3. Kdy se událost stala
 4. Kdo podává zprávu – alespoň jméno
 5. Nezavěšujte jako první – vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky

Další informace najdete na http://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

Hlášení o pálení klestí

Pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Hlášení hasičům o pálení klestí elektronickou formou můžete provést ZDE.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Elektronická poplachová siréna

V naší obci je na podnět HZS Jihomoravského kraje umístěna elektronická poplachová siréna. Účelem je včasné varování a vyrozumění obyvatelstva o případném nebezpečí pro naši obec a blízké okolí.

V obci jsou z hlediska akustického dosahu umístěny dvě tyto sirény. Jedno zařízení je namontováno na věži hasičské zbrojnice a druhé je umístěno na střeše ZŠ.

Elektronická poplachová siréna upozorňuje obyvatelstvo varovnými signály několika druhů i krátkými textovými zprávami. Siréna se ovládá dálkově pomocí celostátní sítě, nebo místně, pomocí vestavěného ovládacího terminálu.

Níže si můžete poslechnout jednotlivé zvukové signály elektronické sirény.

Požární poplach

Všeobecná výstraha

Zkouška sirény