Hodnostní označení členů SDH Střelice

Hodnostní označení je převzato od Sdružení hasičů a upraveno pro potřeby SDH Střelice.

Hodnost je umístěna na výložkách na ramenou a je nošena na slavnostním stejnokroji na saku a na košili.

 • Člen SDH Střelice

 

 

 

 • Člen zásahové jednotky
 • Vedoucí mládeže
 • Bývalý člen výboru SDH Střelice

 

 

 • Člen výboru SDH Střelice
 • Člen revizní komise

 

 

 • Velitel JSDH
 • Místostarosta SDH Střelice
 • Předseda revizní komise
 • Nositel vyznamenání Čestný velitel

 

 • Starosta SDH Střelice
 • Nositel vyznamenání Čestný starosta

 

 

Hodnostní označení členů zásahové jednotky SDH Střelice

Hodnostní označení vychází z obecných pravidel pro hodnostní označení členů jednotek dobrovolných hasičů.

Hodnostní označení se umísťuje na pracovní stejnokroj nad pravou náprsní kapsu.

 

Hasič po základním výcviku

 

 

 

Starší hasič – po 3 letech u zásahové jednotky

 

 

 

Strojník

 

 

 

Technik

 

 

 

Velitel družstva

 

 

 

Zástupce velitele jednotky

 

 

 

Velitel jednotky