Hodnostní označení členů SDH Střelice

Hodnostní označení je převzato od Sdružení hasičů a upraveno pro potřeby SDH Střelice.

Hodnost je umístěna na výložkách na ramenou a je nošena na slavnostním stejnokroji na saku a na košili.

 

Člen SDH Střelice

 

 

 

Vedoucí mládeže, bývalý člen výboru SDH Střelice

 

 

 

Člen výboru SDH Střelice, člen revizní komise

 

 

 

Velitel JSDH, místostarosta SDH Střelice, předseda revizní komise

 

 

 

Starosta SDH Střelice

 

 

Hodnostní označení členů zásahové jednotky SDH Střelice

Hodnostní označení vychází z obecných pravidel pro hodnostní označení členů jednotek dobrovolných hasičů.

Hodnostní označení se umísťuje na pracovní stejnokroj nad pravou náprsní kapsu.

 

Hasič po základním výcviku

 

 

 

Starší hasič – po 3 letech u zásahové jednotky

 

 

 

Strojník

 

 

 

Technik

 

 

 

Velitel družstva

 

 

 

Zástupce velitele jednotky

 

 

 

Velitel jednotky