Výbor Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice v dubnu roku 2024 schválil založení oddílu a jeho stanovy. Oddíl mladých hasičů navazuje na dlouholetou tradici ve vedení mládeže k požárnímu sportu a vytváří jakýsi rámec fungování výchovy mládeže v naše sboru.