54) 30.11.2023 – 12:40 – Nebovidy – požár chaty

Zásahová jednotka byla vyslána do chatové oblasti v obci Nebovidy k požáru chaty. Již při jízdě k události byl z místa viditelný silný černý kouř a příjezd těžké požární techniky na místo komplikovala úzká, nezpevněná a místy zarostlá a zledovatělé cesta. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o požár novější dřevěné chaty, která byla při příjezdu první jednotky ze Střelic již celá zasažena požárem. Oheň se navíc začínal šířit na další chatu na vedlejším pozemku, kde již byly požárem zasaženy okolo stojící túje. Na ochranu této chaty byl okamžitě nasazen vysokotlaký proud z CAS Střelice a následně bylo rozvinuto dopravní vedení B s rozdělovačem a postupně nasazeny 3 útočné proudy k hašení chaty. Po sražení plamenného hoření jednotky dále prováděly rozebírání konstrukcí a dohašování vysoce hořlavého izolačního materiálu. Bylo nutné rozebrat i plechovou střešní krytinu a dohasit skrytá ohniska v konstrukci střechy a okolo komína. Požár byl lokalizován po 15 minutách a zlikvidován v 15:17. Naše jednotka se vrátila v 15:51 a následně proběhlo nezbytné dozbrojení zásahových vozidel a úklid použitého materiálu.

V době vzniku požáru se v chatě nikdo nenacházel a nikdo nebyl zraněn, chata ale  byla požárem zcela zničena. Škoda byla předběžně vyčíslena vysoko přes milion korun.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 20, DA-L1Z)
 • HS Lískovec (CAS 20)
 • HS BVV (CAS 20, CAS 30)
 • SDH Ořechov (CAS 30)
 • HS Lidická (VEA-L2Z)
 • KŘ HZS JHM (VA)

52) 19.11.2023 – 11:58 – Radostice – Požár chatky

V neděli v 11:58 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Zásahová jednotka byla vyslána k požáru chaty do obce Radostice u vlakové zastávky. Naše jednotka přijela na místo události ve 12:12 jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár opuštěné chaty ve 3. fázi – tedy chata již byla zcela zasažena požárem. Velitel ihned vydal pokyn k rozvinutí dopravního vedení „B“ a dvou útočných vedení „C“ v dýchací technice s cílem zabránit šíření požáru na vedlejší stromy. Po příjezdu HS Lískovec bylo předáno velení zásahu. Dále bylo na pokyn velitele zásahu provedeno stržení ohořelých zbytků pomocí trhacího háku a kopáčů a provedeno prolití požářiště. Požár byl lokalizován ve 12:24 a zlikvidován v 13:44. Zásahová jednotka se ve 14:18 vrátila zpět na základnu, kde její členové provedli nezbytnou údržbu výstroje a ochranných prostředků a přezbrojení zásahových vozidel, aby vše bylo připraveno pro případný další výjezd.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 20, DA-L1Z)
 • HS Lískovec (CAS 20)
 • HS Rosice (CAS 20, CAS 30)
 • SDH Ořechov (CAS 30)
 • CHS Židlochovice (VEA-L2Z)
 • KŘ HZS JHM (VA)

O tomto zásahu zveřejnil HZS JHM video na Facebookových stránkách. Na to je možné se podívat zde:

https://www.facebook.com/reel/3684551935154039

Výcvik jednotky v dýchací technice

V úterý 7.11.2023 proběhl v prostoru hasičské zbrojnice výcvik jednotky s použitím dýchací techniky(dále DT). Simulovali jsme případ, že v budově hoří a prostor je silně zakouřen. Hasiči se museli vystrojit do DT, vytvořit dopravní a útočné vedení, vniknout do objektu, vyhledat případné osoby a transportovat ven z objektu. Během výcviku se prostřídalo celkem 5 nositelů DT. Cílem tohoto výcviku byla součinnost hasičů a orientace v zakouřeném prostoru.

Návštěva střelických hasičů v Assagu

Ve středu 15. září v brzkých ranních hodinách odjela skupina 9 hasičů ze Střelic do italského Assaga u Milána.

Naše přátelské vztahy začaly v roce 2006 u příležitosti setkání obcí Střelice – Assago – Nozay. V Assagu dobrovolné hasiče, jak je tomu u nás, nemají, ale tuto činnost zastává skupina asi 60 mužů a žen, kteří pracují pod vedením města jako dobrovolníci v civilní ochraně. Technicky zajišťují nebezpečné situace při živelných pohromách – zemětřesení, záplavy, požáry, ale často vyjíždějí i do postižených míst v celé Itálii. Práce našich přátel je velmi podobná naší práci, proto jsme velmi brzy navázali kamarádské vztahy.

Po příjezdu do Assaga jsme byli vřele přivítání, po krátkém ubytování jsme byli pozvání do jejich vily – obdoba naší hasičky, kde na nás čekalo oficiální přivítání a velice bohatá večeře. Po večeři následovalo tradiční „Živijó“, které zpíváme všichni v češtině. A že jsme se „Živijó“ nazpívali :-).

Ve čtvrtek jsme po snídani vyrazili do Monzy, na prohlídku vily Reale a přilehlého parku, prošli jsme si tržiště a baziliku sv. Jana Křtitele. Tato bazilika je jedna z nejvýznamnějších církevních institucí v Itálii a Evropě. Byla vystavena v 6. století královnou Teodolindou, tehdy v okrajové oblasti malé vesničky Monza, kousek od řeky Lambro.

V pátek jsme navštívili středověké město Castell’Arquato, které leží asi 35 km od Parmy. Původ Castell’Arquato je nejistý. Předpokládá se, že vznikl jako římská vojenská osada. Po prohlídce jsme přejížděli k hradu a opevněné vesnici se 100 obyvateli s názvem Visit Vigoleno. Hrad je nyní v soukromém vlastnictví, proto je pro veřejnost přístupná pouze věž. Založení hradu se datuje do 10. století, historie je úzce spjata s historií Skotů.

V sobotu jsme vyrazili na krátkou prohlídku města Lodi, které leží na řece Adda. Poté jsme se vydali na poutní místo Santuario di Santa Maria della Fonte – Caravaggio, kde proběhlo zjevení Panny Marie. Po jejím zjevení vytryskl pramen léčivé vody. Významní a oblíbení představitelé komunity Caravaggio šli k biskupovi z Cremony, aby tuto skutečnost dosvědčili, a aby ji podrobili církevnímu zkoumání. Poté, co byla událost uznána za věrohodnou, získali obyvatelé Caravaggia povolení postavit na místě zjevení kostel s přilehlou nemocnicí. My jsme tento léčivý pramen navštívili v době, kdy zde probíhalo požehnání kněze, prohlédli jsme si kostel a okolí. K tomuto prameni dodnes chodí nemocní poutníci. Všichni jsme si odnesli úžasný zážitek.

Večer pořádali naši přátelé velké grilování, kam pozvali svoje rodiny, přátele, místního kněze a místostarostu Assaga. Předali jsme si vzájemně dary a pozvali jsme naše přátele na příští rok k nám do Střelic.

V neděli ráno jsme se zúčastnili mše svaté v kostele Chiesa Santa Maria v Assagu, odpoledne jsme měli chvíli času na vlastní nákupy a večer nás čekalo loučení.

Přátele z Assaga nám připravili pestrý a zajímavý program, starali se o nás úplně ukázkově, kdy jsme ke konci naší návštěvy měli pocit, že nepotřebujeme mít u sebe internetový překladač a naše překladatele. Tímto bych chtěla za nás všechny poděkovat Markovi Procházkovi, který nám tlumočí pravidelně, a Petru Přibilovi. Bez jejich tlumočení by jsme se velice těžko domlouvali.

V pondělí ve 4 hodiny ráno nás čekal odjezd domů. I v tuto velice brzkou dobu si někteří přátele přivstali a přišli se s námi rozloučit.

 

Marcela Stehnová

členka výboru a kronikářka SDH Střelice

 

Bohatou fotogalerii naleznete zde:

https://www.rajce.idnes.cz/vasekkom/album/sdh-strelice-navsteva-italskych-pratel-v-assagu-2023?

49) 14.10.2023 – 17:58 – Ostopovice – požár rodinného domu

Jednotka byla vyslána k požáru Rodinného domu v obci Ostopovice. Při příjezdu již byla na místě jednotka hasičské stanice Lískovec. Na pokyn velitele zásahu jsme utvořili 2 průzkumné skupiny a v dýchací technice s použitím termokamery prohledali zakouřený objekt zda se uvnitř někdo nenachází. Naštěstí se přítomnost žádné osoby nepotvrdila. Následně jsme vynesli zahořelou matraci z objektu ven. Po dobu zásahu jsme řídili dopravu v okolí místa události. Zpět na základnu jsme se vrátili v 18:45.

Jednotky u zásahu:

 • HS Lískovec (CAS 20)
 • SDH Střelice (CAS 20, DA-L1Z)
 • HS BVV (CAS 20, CAS 30, AZ30)
 • HS Lidická (VEA-L1)
 • HS Rosice (CAS 20, CAS 30)
 • SDH Domašov (CAS 20)
 • KŘ HZS JMK (VEA)