Kronika byla založena u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice v roce 1934.  Zde je zpětně dopsána historie sboru od založení v roce 1898 až do roku 1933 a poté jsou již události zaznamenávány pravidelně každý rok. Tato první kronika byla zaplněna a končí rokem 1988.

Druhou kroniku věnoval sboru na svátek sv. Floriána dne 4. května 1996 tehdejší starosta obce Ing. Václav Dlapka. Zde jsou zaznamenány události od roku 1989 až po současnost.

Obě kroniky byly zdigitalizovány a tak si je můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek kroniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikáři sboru:

1934 – p. Alois Soukup

1935 – 1968 p. Antonín Pavlík (nebyl členem sboru) (1892 – 1974)

1969 – 1993 br. Antonín Švestka (1922-1999)

1994 – 2020 br. Vojtěch Liška (*1970)

2021 – dodnes  sestra Marcela Stehnová (*1985)