Ve středu 25. srpna 2010 v odpoledních hodinách jsme postávali u hasičky ve Střelicích a očekávali příjezd přátel z Assaga, kteří působí v Protezione civile. Po několika desítkách minut naše čekání skončilo. Jsou konečně tady. Následovalo samozřejmě vřelé uvítání jak od střelických hasičů, tak i od starosty naší obce. Hned po uvítání jsme se našim přátelům pochlubili zánovní hasičskou techikou, a sice repasovanou CAS 32 Tatrou 815. Po té následoval odjezd na místní koupaliště, kde si naši přátelé postavili vlastní stan, který používají při svých záchranných akcích. Stan jsme jim pomohli postavit, chvilku si odpočinuli a pak následoval odchod do hasičky, kde proběhla společná večeře.

Druhý den se nesl v hasičském duchu. Dopoledne jsme navštívili hasičskou stanici HZS JMK Starý Lískovec, kde kde byla našim přátelům ukázána hasičská technika, včetně automobilového žebříku AZ 30 z PS Lidická. Všem nám bylo i umožněno vyzkoušet si na vlastní kůži evakuační rukáv pro záchranu osob. Po obědě jsme jeli na hasičskou stanici HZS SŽDC Brno, kde opět následovala prohlídka požární techniky. Potom si dokonce někteří z našich přátel mohli vyzkoušet práci hasiče. Jejich úkolem bylo rozstříhat starý osobní automobil. Sami se přesvědčili, že tahle činnost není vůbec lehká a jednoduchá.

V pátek jsme společně jeli vlakem do Brna. Nejprve jsme se vydali na exkurzy do Dopravního podniku města Brna, konkrétně do vozovny v Brně – Medlánkách. Viděli jsme jak dílny, kde se opravují autobusy, tak i dílny, kde se opravují „šaliny“ (tramvaje). Po obědě jsme měli namířeno na exkurzy do studia České televize Brno. Opět nám bylo vše pečlivě ukázáno a vysvětleno a někteří dokonce i zkusili zasednout do křesla, odkud se vysílají regionální zprávy. Pro všechny z nás to byl velký zážitek.

Sobotní program zajistilo vedení obce. Společně s představiteli z francouzského Nozay jeli na výlet do Lednice, zatímco my, střeličtí hasiči, jsme připravovali prostranství u hasičky na očekávanou zábavu. V sobotu jsme si vzájemně předali upomínkové dárky a po té se již celý večer bavili na Letní noci, kterou již tradičně náš sbor pořádá s mysliveckým sdružením Výrovka.

Neděle patřila oslavám dožínek. Dopoledne jsme se zúčastnili slavnostní mše u hasičky. Odpoledne pak oslavy pokračovali až do podvečerních hodin. Potom už pro naše kamarády přišel čas, začít se pomalu balit. Na místním koupališti, kde po dobu pobytu přespávali, sbalili svůj velký stan a poslední noc přespali ve střelické hasičce.

V pondělí v 5 hodin ráno přišel čas odjezdu. Naposledy jsme se rozloučili a naši přátelé, se kterými jsme strávili několik nevšedních dní, se vydali na cestu zpět do Assaga.

Jsme rádi, že mezi nás přijeli a doufáme, že se jim u nás líbilo. Těšíme se na další setkání příští rok. Tentokrát zase v Assagu… Ciao…

Návštěva přátel z italského Assaga (PROTEZIONE CIVILE) 25. – 30. 8. 2010