Třetí neděle v měsíci říjnu patří již tradičně v naší obci starým hodům. I letos tomu nebylo jinak a tak v neděli 21. října se uskutečnily Staré hody se stárky. Stárci se na tento den připravovali s velkým předstihem, aby měli vše co nejlépe nacvičené a připravené.O půl třetí odpoledne se všichni stárci sešli na prostranství u hasičky, aby zde zahájily průvod až do místní sokolovny, kde se vše odehrálo.Všichni přihlížející mohli shlédnout pečlivě připravenou Českou a Moravskou besedu, kterou pak ocenily velkým potleskem.Večer od osmi hodin se konala Hodová veselice, která končila až dlouho po půlnoci.Celé letošní hody se vydařily, akorát počasí bylo dosti chladné.

Za stárky Jiří Švestka ml.

Staré hody 2007