Dne 25. září 2008 ve večerních hodinách přijeli do naší obce na návštěvu hosté ze spřátelených měst: francouzského Nozay a italského Assaga. Nás hasiče zajímali především hosté z Itálie, protože mezi nimi byli zástupci tamní civilní obrany, o které jsme se měli postarat.

V pátek 26. září jsme pro naše hosty měli připravený celodenní program. Ráno v 8.00 po příjezdu italského autobusu jsme si členy CO přivedli do naší hasičské zbrojnice, předvedli techniku a s pomocí tlumočníka pana Marka Procházky z Nové ulice jsme je seznámili s historií a současností našeho sboru. V 9.00 byl zahájen přejezd na hasičské učiliště v Brně – Líšni, kde se nás velmi ochotně ujal zástupce ředitele pan plukovník Radovan Kočí a provedl nás po areálu a cvičných polygonech učiliště. Poté jsme přijeli na hlavní stanici hasičů na Lidickou ul., kde nám byla ukázána zásahová technika profesionálních hasičů. Bohužel nám nebyla umožněna prohlídka centrálního dispečinku, i když byla předem domluvena. Měli jsme nachystánu i ukázku vozidla záchranné služby, ale i ta byla znemožněna, neboť sanitce nebyl umožněn vjezd na půdu stanice. I když jsme měli celý program předem dohodnutý naším velitelem, tak bohužel nevyšel dle našich představ. Následně byl zahájen přesun ke hradu Špilberk, kde jsme nechali naše vozidla a přešli do centra města na oběd. V restauraci U Pandura byla bohužel špatná obsluha, takže když jsme se konečně po dvou a půl hodinách najedli, museli jsme našim hostům vysvětlit, že takové neštěstí není u nás obvyklé, ale bohužel se stalo. Po té byla konečně zahájena prohlídka města Brna, i když s velkým opožděním. Navštívili jsme Novou radnici, Petrov, podívali jsme se na město z teras pod Petrovem a přešli na samotný hrad, který má i pro Italy velkou historickou hodnotu a zajímavost. Prohlídka Kasemat, a spodní části hradu se italským hostům líbila, ale byli nakonec rádi, že si na chvíli před zahájením večerního programu odpočinou. Zavezlo jsme je tedy do hotelu, kde jsme se s nimi rozloučili a večer si je převzali naši kolegové a zúčastnili se slavnostní večeře v Ořechově. Za SDH se zúčastnili naši členové: čestný starosta sboru Jaroslav Štveráček st., velitel družstva Jaromír Wehrenberg, Pavel Štěpánek a Jiří škárek.

V sobotu 27.9. dopoledne byla připravena prohlídka brněnského Masarykova okruhu. Odpoledne jsme pořádali hasičskou soutěž „Střelická osma“. Naši italští přátelé u toho samozřejmě nemohli chybět. Nutno říci, že se jim velmi líbila a i oni sami zatoužili si tuto hasičskou disciplínu vyzkoušet. Tak se také stalo. Za pomoci překladatele jim bylo vysvětleno, co mají vlastně dělat a je třeba dodat, že na to, že vůbec poprvé drželi v ruce požární hadice si vedli docela obstojně. Přislíbili nám, že budou doma trénovat a v příštím roce na soutěž přijedou znovu. V podvečer se zúčastnili koncertu, který pořádala místní ZUŠ a večer pak byla pro naše hosty připravená večeře a společné posezení v hasičské zbrojnici, kde jsme jim také předali upomínkové dary, které jsme pro ně měli připravené.

Slavnostní zakončení tohoto setkání se konalo v neděli dopoledne u obecního úřadu. Pak už následovalo vzájemné rozloučení, odjezd na oběd a potom už odjezd zpět do Assaga.

Jsme rádi, že naši přátelé z Itálie přijeli mezi nás a mohli jsme je seznámit s naší obcí i blízkým okolím. I když se nám vše nepovedlo tak, jak bychom si představovali, přesto doufáme, že se jim u nás líbilo a zase k nám rádi přijedou.

Návštěva přátel z italského Assaga 25. – 28. 9. 2008