Ve čtvrtek 21. září v časných ranních hodinách se u obecního úřadu sešlo asi čtyřicet ospalců a několik dalších lidí, kteří se s nimi přišli rozloučit. To delegace obce, zástupci našich hasičů, děti ze základní školy a základní umělecké školy odjížděli do italského města Assago, aby našli přátele a aby představitelé naší obce, francouzského města Nozay a Assaga podepsali smlouvu o partnerství.

Odjeli jsme ve 4.03 hodin 21. září 2006. Cesta trvala téměř přesně 15 hodin, protože jsme do Assaga dojeli v 19.05. Francouzi přijeli těsně před námi, takže nás uvítal mnohohlasý „řev“. Děti ze Střelic i z Nozay si převzaly italské rodiny u nichž strávily tři noci. Střeličtí hasiči a jedna hasička byli převezeni do stanového tábora, který vybudovala civilní obrana, zbylí – tedy vedení delegací – do Jolly hotelu. Rozdělování a stravování skončilo pozdě v noci.

Od druhého dne měly různé skupiny delegací odlišný program. Děti byly zařazeny do tříd a učily se společně s italskými dětmi, vedení delegací navštívilo základní školu, hudební školu a školku s jeslemi. Hasiči se seznámili s organizací požární a zdravotnické ochrany Milána (Assago leží asi 10 km jižně od tohoto velkoměsta). Odpoledne odjeli třemi autobusy do Milána všichni, poznali Castello Sorczesco (pevnost), viděli jsme budovu opery La Scala, překrásnou pasáž Vittoria Emanuela II. a milánský dóm. Večer jsme se všichni zúčastnili slavnostní hostiny (bylo tam na 150 lidí) v Jolly hotelu, přítomni byli i současní a minulí představitelé města a ti, kteří se o uzavírání partnerství zasloužili.

V sobotu dopoledne jsme jeli na výlet do krásného středověkého města Vigevano a ke klášternímu kostelu benediktinů v Marimondu. V šest večer se uskutečnila mše svatá, jíž se zúčastnila většina členů delegací. Po ní všechny členy delegací místní farář pozval na večeři do velkého stanu vedle kostela, na přilehlém hřišti hrály děti fotbal a ani se jim nechtělo jít na závěrečnou akci dne – koncert žáků uměleckých škol.

V neděli dopoledne byla starosty Assaga, Nozay a Střelic na náměstí před radnicí slavnostně podepsána smlouva o partnerství, po podpisu starosta Nozay i Střelic dostali pro sebe i spoluobčany klíč od Assaga. Důležitost a slavnostní ráz ceremoniálu byly podtrženy i účastí generálního konzula České republiky v Miláně pana Ing. Karla Berana a francouzského konzula v Miláně. Pak už zbýval jen oběd ve školní jídelně. Ve čtvrt na čtyři jsme se vydali na zpáteční cestu. V pondělí v 6:15 jsme zaparkovali na náměstí Svobody před radnicí ve Střelicích.

Setkání v Assagu 21. – 24.9.2006