Po ukončení předchozího zásahu byla Tatra ihned odeslána k další události ve Střelicích na ulici Svitáčkovu. Protože byla silnice z Radostic do Střelic z důvodu závalu neprůjezdná, museli jsme jet nejkratší cestou, a to přes Prštice a Ořechov.

Po příjezdu na místo události již majitelka čekala před domem. Průzkumem byl zjištěn zatopený dvůr. Voda neměla kam odtékat a hrozilo tak, že zaplaví bytový prostor. Na odčerpání bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo a voda byla pomocí dvou hadic C odčerpána do kanalizace. Zásah byl ukončen v 18:33 a jednotka s Tatrou se vrátila zpět na základnu a k dalšímu zásahu již nebyla povolána.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32)
24) 3.8.2014 – 17:23 – Střelice – TP čerpání vody