Ihned po ukončení předcházejícího zásahu dostala naše jednotka pokyn k zásahu ve Střelicích. Vzhledem k tomu, že bylo ale nutné odčerpat lagunu před budovou u radostického koupaliště, odjela do Střelic pouze Tatra a Ford zůstal na místě.

Při průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o lagunu o rozměru cca 10 x 5 metrů a hloubce asi 30 cm. Voda z ní bezprostředně hrozila rozlitím i do domu. Jednotka z DA Ford tedy nasadila motorové kalové čerpadlo a pokusila se lagunu odčerpat. Bohužel voda v laguně byla natolik špinavá (hrabanka, jehličí, bahno, drobné klacíky), že se neustále zanášel koš čerpadla. Výšku laguny se podařilo snížit alespoň natolik, aby neohrožovala dům. Poté jsme se dohodli s majitelkou a vysvětlili jí, že není možné s naší technikou tuto lagunu zcela odčerpat a v 17:53 jsme ukončili zásah.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (DA-L1)
23) 3.8.2014 – 17:23 – Radostice – TP čerpání vody