Jednotka byla operačním střediskem vyslána k odstranění stromu z vozovky u obce Radostice. Při příjezdu byl nalezen spadlý strom přes vozovku bránící v průjezdnosti komunikace. VZ dal pokyn k zastavení dopravy a nasazení MP. Strom byl uříznut u vyvráceného kořene a vozidlem Tatra za pomocí ocelového lana stržen na vozovku, kde byl následně bezpečně rozřezán. Po odstranění byla komunikace uklizena a obnoven provoz. Ve 20:53 se odjela jednotka zpět na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 32, DA Ford Transit SDH Střelice
16.6.2010 – 20:16 – Radostice – technická pomoc