KOPIS vyslalo jednotku technické pomoci odstranění stromu z vozovky za obcí Střelice před omickým lomem. Jednalo se o vyvrácený strom, který blokoval celou vozovku. Jednotka provedla jeho odstranění motorovou pilou a očistila komunikaci. Po té prováděla řízení provozu a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 32 SDH Střelice.
19.6.2010 – 10:11 – Střelice – technická pomoc