1) 11.2.2020 – 15:44 – Střelice – TP – odstranění nebezpečných stavů

Zásahová jednotka byla vyslána k větrem uvolněné střeše na ulici Tetčické. Naše jednotka dorazila na místo zásahu jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o větrem uvolněnou plechovou střechu, která hrozí pádem. Spolu s majitelkou domu byla hledána nejvhodnější přístupová cesta na střechu. Po příjezdu PS Rosice bylo rozhodnuto, že se členové naší jednotky vybaví bezpečnostními polohovacími pásy a s pomocí žebříku zajištěni lanem vystoupí na střechu. Tam došlo k narovnání střechy zpět do původní polohy a provizornímu zajištění střechy dřevěnými latěmi. Jednotka se vrátila na základnu v 17:13.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • PS Rosice (CAS 20)

Statistika výjezdů v roce 2019

Celkem 26 událostí:

 • 12x požár
 • 6x technická pomoc
 • 4x planý poplach
 • 3x ostatní pomoc
 • 1x taktické cvičení

2 události nejsou zaznamenány v našem seznamu výjezdů. Jedná se o zásahy na vyžádání starosty obce, které nebyly vyhlášeny poplachovou sirénou. Jedná se ale o ostré zásahy, které jsme ale neuváděli na našich stránkách do výjezdů.

Účast techniky:

 • 20x CAS 32 Tatra 815
 • 17x DA Ford Transit

Místo události (katastrální území obce):

 • 14x Střelice
 • 7x Ostopovice
 • 2x Popůvky
 • 1x Moravany
 • 1x Rosice
 • 1x Veverská Bítýška

Počet událostí v jednotlivých měsících:

 • 0 Leden
 • 2 Únor
 • 1 Březen
 • 3 Duben
 • 1 Květen
 • 1 Červen
 • 5 Červenec
 • 1 Srpen
 • 4 Září
 • 2 Říjen
 • 4 Listopad
 • 2 Prosinec

Nejaktivnější členové zásahové jednotky (s min. 50% účastí):

 • 18 Vojtěch Jahoda
 • 16 Jiří Vašulín ml.
 • 14 Václav Komárek
 • 13 Jiří Švestka st.

Průměrná účast na zásahu

I v letošním roce byla velmi vysoká účast na většině zásahů. V několika případech se i letos  stalo, že se sešlo více lidí, než se vejde do obou zásahových vozidel. Průměrně se zásahu zúčatnilo 7,5 členů jednotky na 1 zásah!

24) 31.12.2019 – 2:02 – Střelice – požár OA

Zásahová jednotka byla vyslána krátce po druhé hodině ranní k požáru osobního automobilu. Při příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka z PS Rosice. Jednalo se o požár osobního automobilu, který byl odstaven na autobusové zastávce asi 2 km za vesnicí směrem na Radostice. V době příjezdu byl automobil celých v plamenech. Naše jednotka asistovala kolegům z Rosic, zabezpečila řízení dopravy v místě zásahu a zůstala v záloze připravená v DT na vystřídaní kolegů z Rosic. Po dohodě s VZ jsme se vrátili zpět na základnu po 3 hodině ranní.

Jednotky u zásahu:

 • PS Rosice ( RZA -L2, CAS 20)
 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • KŘ HZS Jmk

23) 24.12.2019 – 22:10 – Střelice – TP – strom přes cestu

Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu na silnici mezi Střelicemi a Tetčicemi. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o podmáčený strom, který spadl na vozovku a blokuje průjezd. Z důvodu bezpečnosti zasahujících hasičů a nepřehlednosti místa události, bylo zřízeno kyvadlové řízení dopravy. Následně s pomocí MŘP byl strom odstraněn a silnice byla očištěna od popadaných větví. Jednotka se vrátila na základnu ve 22:45.

Přestože byl štědrý den a ve Střelicích zrovna začala půlnoční mše svatá, tak se sešlo tolik hasičů, že se někteří ani nevešli do aut.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)

Jaroslav Štveráček

V pátek 6. prosince 2019 v odpoledních hodinách nás navždy opustil bratr Jaroslav Štveráček. Vyjmenovávat vše, co přinesl střelickému Sboru dobrovolných hasičů, to je nad lidské síly, tak alespoň stručný přehled.

Bratra Jaroslava Štveráčka přivedl k dobrovolným hasičům jeho otec – také Jaroslav, který byl v té době aktivním členem střelických hasičů a který v těžkých letech 2. světové války vykonával funkci náčelníka (1939-1948). Bratr Jaroslav Štveráček se tedy již od dětství pohyboval kolem hasičky a objevoval hasičskou práci. V 15 letech byl přijat za člena SDH a od 18 let byl i aktivním při zásazích. Později zastával funkci strojníka.

V 70. letech byla sestavena 2 družstva mládeže, která se zúčastňovala soutěží v požárním útoku a které bratr Jaroslav Štveráček spolu s bratrem Antonínem Vidlákem trénoval. Jejich úsilí pak dosáhlo vrcholu v roce 1992, kdy se tehdy již střelické ženy zúčastnily celostátní soutěže v požárním útoku ve Strážnici, kde obsadily 2. místo.

V roce 1983 byl bratr Jaroslav Štveráček zvolen starostou sboru a tuto funkci vykonával až do roku 1992, tedy i v nejisté porevoluční době. Za jeho působení získal náš sbor v roce 1986 první cisternové vozidlo Tatra 138. I po odstoupení z funkce starosty byl dál členem výboru a velmi aktivně se podílel na činnosti sboru. Vzal si za své starat se o hasičku a tak až téměř do svých posledních dní o ni pečoval, svědomitě se staral o její údržbu a půjčování lidem k oslavám. Nechyběl ani u žádného zásahu a i když se jich již aktivně neúčastnil, vždy, když zahoukala siréna, byl u hasičky první, odemykal dveře a otevíral vrata pro výjezd techniky, a to v jakoukoliv denní či noční dobu.

U příležitosti oslav 110. výročí založení sboru v roce 2009 byl jmenován čestným starostou sboru.

K hasičině přivedl obě své děti (jeho syn je dokonce profesionálním hasičem) a také všechna jeho vnoučata jsou členy SDH Střelice.

Smrt bratra Jaroslava Štveráčka nás všechny velmi zasáhla. Mnohé z nás připravoval k hasičské práci a byl nám vždy velkým příkladem. Jeho nezištná a neocenitelná práce a jeho pozitivní duch nám bude ve sboru velmi chybět. Přišli jsme nejen o bratra hasiče, ale hlavně o dobrého kamaráda.

Poslední rozloučení s bratrem Jaroslavem Štveráčkem se uskutečnilo v sobotu 14. prosince od 10:00 v chrámu Páně Nejsvětější trojice ve Střelicích. Poté byl s nejvyššími poctami doprovozen na jeho poslední cestě na místní hřbitov.

Po pohřbu jsme se sešli v hasičce, abychom zavzpomínali na bratra Jaroslava Štveráčka. Při té příležitosti nám bratr Marek Procházka pustil video, které natočili den před pohřbem naši italští přátelé v Assagu. Sešli se u vzpomínkové večeře a na jeho počest zazpívali tradiční „Živijó!“, které jsme je naučili (a mimochodem – byl to nápad právě bratra Jaroslava Štveráčka naučit Italy tento náš přípitek).

Na oplátku jsme jim poslali poděkování a také i my zazpívali „Živijó!“.

Na závěr zde přikládám poděkování od rodiny:

Vážené sestry a bratři hasiči.

Děkujeme všem za účast, květinové dary i za projevenou soustrast na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana Jaroslava Štveráčka, který se konal 14. 12. 2019 ve střelickém kostele a po zádušní mši byl uložen do rodinného hrobu.

Za zarmoucenou rodinu děkujeme.

Stáž na PS Rosice

V sobotu 16. listopadu 2019 se část naší zásahové jednotky zúčastnila celodenní stáže na stanici PS Rosice. Po příjezdu nám byla ukázána celá stanice. V 10:13 nám byl vyhlášen poplach na TP-otevření bytu. Po ukončení zásahu jsme se vrátili zpět na stanici, kde jsme zbytek dne trávili nad školením. Zopakovali jsme si potřebné uzly, naučili se, jak správně vniknout do budovy přes okna a dveře. Na závěr stáže nám byly spuštěny videa z reálných zásahů u kterých jsme si vysvětlili správný postup provádění.

Velký dík patří rosickým hasičům (směně c) za profesionální školení a předání mnoha zkušeností.

21) 13.11.2019 – 14:39 – Střelice – požár přístavku u domu

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru domu na ulici Písečnou ve Střelicích. Naše jednotka přijela na místo zásahu jako první. Na místě už hasili požár místní občané pomocí kbelíků s vodou. Průzkumem byl zjištěn hořící dřevěný přístavek k domu. Požár jsme dohasili pomocí jednoho C proudu. Jednotka se vrátila na základnu v 15:54.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • PS Lískovec (CAS 20)
 • PS Rosice (CAS 24)
 • PS Přehrada (CAS 20, CAS 30)
 • PS Lidická (AZ-30)
 • KŘ HZS Jmk

20) 12.11.2019 – 10:36 – Ostopovice – požár NA

Zásahová jednotka byla vyslána k požáru nákladního automobilu do Ostopovic. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka z PS Lískovec. Jednalo se o požár nákladního automobilu Multivan, který byl silně zasažen požárem. Naše jednotka zůstala na místě zásahu v záloze a po likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu v 11:01.

Jednotky u zásahu:

 • PS Lískovec (CAS 20)
 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • KŘ HZS Jmk

19) 1.11.2019 – 8:56 – Střelice – TP – odstranění nebezpečných stavů

Naše zásahová jednotka byla vyslána na odstranění ulomené větve, která nebezpečně visí nad vozovku na silnici ze Střelic na Tetčice. Po příjezdu na místo provedl velitel zásahu průzkum a zjistil, že není v technických možnostech naší jednotky odstranit tuto větev, protože visí asi 6 metrů nad vozovkou. Vyžádal si tedy automobilový žebřík AZ-30, který je vybaven plošinou pro práci ve výškách. Po příjezdu AZ-30 byla větev odstraněna pomocí MŘP a následně byla komunikace očištěna od zbytků větví. Po celou dobu zásahu byl našimi hasiči řízen provoz kolem místa události. Jednotka se vrátila na základnu v 10:16.

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32)
 • PS Lidická (AZ-30)