Jednotka byla vyslána k požáru chaty do chatové oblasti v katastru obce Moravany. Místo události se nacházelo ve špatně přístupném terénu pro těžkou požární techniku, proto bylo vysláno DA JSDH Střelice na průzkum s cílem zjistit průjezdnost a dostat se k místu požáru. Na místě nás již očekávala majitelka chaty, která se před naším příjezdem snažila požár zlikvidovat pomocí hasícího přístroje. Průzkumem byl zjištěn požár v mezistěně a mezistropu rekreační chaty, který vznikl od kamen. Po domluvě s majitelkou jsme přestřihli pletivo u plotu a rozvinuli dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud. Mezitím se na místo dostaly CAS 20 z HS Lískovec a CAS 20 JSDH Střelice. Po  jejich příjezdu, bylo zavodněno hadicové vedení a započato hašení. Následně jsme na pokyn VZ provedli osvětlení místa zásahu a dále prováděli rozebírání dřevěného obložení chaty, vyhledávání skrytých ohnisek a dohašování. Na hašení mezistropu byly nasazeny hasící hřeby z CAS Lískovec. Po likvidaci požáru jsme byli VZ odesláni zpět na základnu.

Při požáru nebyl nikdo zraněn a zásahem hasičů byla uchráněná hodnota majetku vyčíslena na několik set tisíc korun.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 20, DA-L1Z)
  • HS Lískovec (CAS 20)

9) 17.3.2024 – 1:52 – Moravany – Požár
Štítky: