Soutěž ve Střelicích u Jevišovic ,,Střelická osmička“ 2022

Dne 24. září 2022 jsme se vydali na soutěž s PS 8 do spřátelené vesnice Střelice v okrese Znojmo. Soutěž se konala dvoukolově a počítal se lepší čas. V kategorii ženy se na prvním místě s časy 27:21 a 27:25 umístilo družstvo Střelice Lentilky a v kategorii muži se s časy 24:04 a 26:60 umístilo družstvo Střelice (u Brna) taktéž na prvním místě. Děkujeme pořadatelům za velice příjemnou a kamarádskou atmosféru po celou dobu soutěže.

AED ve Střelicích

V průběhu letošního roku se zásahová jednotka střelických hasičů připravovala na pořízení AED – automatizovaného externího defibrilátoru. Je to přístroj, určený k použití u pacientů, u kterých došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti. Přístroj, který bude naše jednotka používat, je Lifepak 1000.

Abychom mohli spolupracovat se ZZS při událostech, kdy jde o bezprostřední ohrožení života, museli všichni členové výjezdové jednotky absolvovat odborný výcvik a školení. To proběhlo koncem června pracovníkem ZZS JmK, který tato školení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů organizuje a naše jednotka je od července zařazena v systému First Responder.

Cílem systému je, co nejrychlejší pomoc, při zástavě dechu a srdeční činnosti. Povolání jednotek k tomuto typu událostí, je zcela v kompetenci ZZS a na základě jejich požadavku pak operační středisko vysílá další složky IZS, které disponují přístrojem AED a vyškolenou obsluhou.

Věřím, že naši hasiči budou i v tomto ohledu ku prospěchu střelickým občanům.

 

Za JSDH Střelice Jiří Švestka, velitel jednotky

Požehnání nového zásahového cisternového vozidla

Dne 11. září 2022 se uskutečnila slavnost požehnání nového zásahového cisternového vozidla. Program byl následující:

 • od 10:00 – Mše svatá ve střelickém kostele
 • od 11:00 – Požehnání vozidla před kostelem
 • od cca 12:00 – Slavnostní mimořádná valná hromada v hospůdce U Trnků
 • od cca 13:00 – Společný oběd
 • poté volná zábava

Na slavnost byli pozváni představitelé obce Střelice (starosta, místostarosta a radní), starostové obcí spadajících do působnosti střelických hasičů, představitelé z velení HZS JmK a také členové několika spřátelených sborů dobrovolných hasičů.

Po mši svaté, kterou sloužil střelický farář Mgr. Stanislav Drobný, Th.D., a které se zúčastnili také střeličtí hasiči, proběhlo požehnání nazdobeného vozidla.

Poté jsme se všichni sešli na dvoře hospůdky U Trnků, kde se každý příchozí podepsal do pamětního listu a dostal brožurku o historii zásahové techniky našeho sboru, kterou sepsal bratr Jiří Švestka ml. Jakmile byli všichni usazeni, zahájil starosta sboru bratr Petr Rozsíval slavnostní mimořádnou valnou hromadu přivítáním členů a jmenovitým přivítáním pozvaných hostů.

V dalším bodě programu vystopil starosta obce Střelice PaedDr. Zdeněk Ondrášek a po něm také velitel naší zásahové jednotky bratr Jiří Švestka.

Po jejich projevech přišlo na řadu předávání medailí za zásahovou činnost. Oceněni byli následující členové SDH Střelice:

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 10 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Lukáš Barták
 • bratr Pavel Ferdus
 • bratr Richard Chmel
 • bratr Petr Jaša
 • bratr Martin Kalvoda
 • bratr Jan Kamenický
 • bratr Aleš Palát
 • bratr Tomáš Palát
 • bratr Tomáš Ryšavý
 • bratr Jan Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Jiří Švestka st. (ul. Nová)
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Petr Švestka (ul. Pod Kovárnou)
 • bratr Václav Švestka (ul. V Uličce)
 • bratr Stanislav Vávra ml.

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 20 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Ladislav Perna
 • bratr Petr Rozsíval
 • bratr Bohumír Sládek
 • bratr Miroslav Sládek
 • bratr Pavel Štěpánek
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Úvoz)
 • bratr Jiří Vašulín

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 30 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Pavel Švestka
 • bratr Jaroslav Štveráček

 

Medaili za příkladnou práci v jednotce 3. stupně obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Pavel Ferdus
 • bratr Richard Chmel
 • bratr Martin Kalvoda
 • bratr Vít Kalvoda
 • bratr Jan Kamenický
 • bratr Petr Švestka (ul. Pod Kovárnou)

Medaili za příkladnou práci v jednotce 2. stupně obdrželi:

 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Úvoz)
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Jiří Švestka (ul. Nová)

Medaili za příkladnou práci v jednotce 1. stupně obdrželi:

 • bratr Pavel Švestka
 • bratr Jaroslav Štveráček

 

Medaili za mimořádnou obětavost při zásahu obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Jaroslav Štveráček

Zdůvodnění: Dne 6. ledna 1999 vypukl požár v domě pana Ondráčka na Nové ulici. Naše jednotka se na místo dostavila jako první a oba dva jmenovaní členové zásahové jednotky si nasadili nově pořízenou dýchací techniku a vnikli do domu, kde nalezli osobu v bezvědomí, kterou následně vynesli ven z hořícího domu, čímž jí zachránili život.

 

Na závěr byly uděleny mimořádné medaile.

Mimořádnou medaili za zásluhy o pořízení nového zásahového cisternového vozidla obdrželi:

 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Richard Chmel
 • místostarosta obce Střelice a člen výboru SDH Střelice bratr Jiří Vašulín
 • velitel zásahové jednotky bratr Jiří Švestka (ul. Nová)
 • starosta obce Střelice PaedDr. Zdeněk Ondrášek

 

Následovala rozprava, ve které si vzali slovo:

 • ředitel územního odboru Brno-venkov plk. Ing. Stanislav Racek
 • velitel stanice Lískovec bc. ppor. Michal Frank
 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Jiří Vašulín
 • místostarosta obce Střelice u Jevišovic Josef Klouda

 

Na závěr starosta sboru bratr Petr Rozsíval poděkoval všem za účast a pozval je k obědu a k přátelskému posezení.

 

Slavnost ve fotografiích pana Jiřího Fukana

Střelická osma 2022

Dne 4. září 2022 se po roční covidové pauze opět uskutečnila soutěž v požárním útoku Střelická osma, která je započítávána do Turné čtyř osem. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů a 5 družstev žen. Zde jsou výsledky:

  MUŽI  
Pořadí Družstvo Čas
1. Prštice 26:71
2. Střelice 27:93
3. Rozseč 29:29
4. Meziboří 30:55
5. Dlouhá Lhota 30:71
6. Bohunice 32:82
7. Křižínkov 36:50
8. HZS SŽ Brno 42:46
9. Střelice „Junioři“ 51:75
10. Kuřimská Nová Ves 52:04

 

  ŽENY  
Pořadí Družstvo Čas
1. Katoffské babinec 35:06
2. Bohunice 35:36
3. Prštice 36:89
4. Střelice Lentilky 46:11
5. Kuřimská Nová Ves 90:49

 

Nástavbovou částí soutěže byl rozběho sele. Pravidla byla taková, že o sele se utká 5 družstev s nejlepším časem a pokud by se mezi těchto 5 družstev nedostalo žádné družstvo že, pak nejlepší ženské družstvo nahradí páté družstvo mužů. K tomu také došlo, ale protože ženy z Katova spěchaly domů na pouť, přenechaly tuto možnost Bohunicím. Aby se soutěž ještě více vyrovnala, tak na výstup každého stroje PS-8 byl nainstalován přetlakový ventil, který zajistil rovné podmínky všem soutěžícím družstvům. Zde jsou tedy velmi těsné výsledky rozstřelu o sele:

  O SELE  
Pořadí Družstvo Čas
1. Rozseč 29:28
2. Prštice 29:45
3. Střelice 30:16
4. Meziboří 39:64
5. Bohunice ženy 40:06

Na soutži jsme točili Zonku, pivo Bernard 11° a také 2 kýty. A nesměla chybět ani douzovaná cigára.

Akce se konala za podpory MAS Bobrava.

Fotografie ze soutěže pana Jiřího Fukana:

Nový vůz střelických hasičů

Obec Střelice pořídila díky dotaci z Jihomoravského kraje a Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů pro svou zásahovou jednotku novou cisternovou automobilovou stříkačku za celkovou částku 7 366 360 korun včetně DPH.  Vozidlo vyrobila firma THT Polička, s.r.o.  a předání  se uskutečnilo 15. Července.  Ve zbytku měsíce bylo provedeno zaškolení všech řidičů a hasičů, kteří budou vozidlo používat. Od 3. srpna je nová cisterna zařazena do výjezdu a má za sebou už několik ostrých výjezdů.

Technický popis vozidla

CAS 20 – SCANIA P 440 B4x4HZ CP 31L řady XT se svojí  koncepcí  řadí mezi cisterny pro zásah vodou nebo pěnou.  Je to speciální vozidlo s připojitelným pohonem přední nápravy určené pro provoz na všech zpevněných a  částečně i nezpevněných komunikacích.  Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku, osazen motorem DC 13 o výkonu 324 kW  s automatickou dvanáctistupňovou převodovkou Opticruise a pětistupňovým retardérem.  Je vybaven odstředivým čerpadlem THT PKA 2000, vodní a pěnidlovou nádrží.  Barevné provedení je ve výrazném  odstínu RAL 3024. Vozidlo je určeno pro přepravu šestičlenné posádky. Nástavba vozu je vyrobená ze speciálních hliníkových profilů a oplechovaná hliníkovým plechem, vstupy do úložných schrán jsou opatřeny roletkami. Nádrž na vodu (4000 litrů) a pěnidlo (240 litrů) tvoří jeden celek a je vyrobena z nerezového plechu.

Přejeme si, aby nám  vůz vždy dobře sloužil a byl ku prospěchu všem, kteří budou pomoc našich hasičů potřebovat.

Jiří Švestka VJPO Střelice

Pozvánka na Střelickou osmu

Srdečně vás zveme na tradiční soutěž v požárním útoku s historickými stroji PS-8 Střelické osma, která je zařazena do Turné čtyř osem. Soutěž se udkuteční v neděli 4. září od 14:00. Po základní části soutěže bude rozběh nejlepších týmů o sele.

Připraveno bohaté občerstvení:

 • Pivo Bernard 11°
 • Limonáda ZON Cimo
 • Douzovaná cigára
 • Grilovaná kýta

Přijďte povzbudit naše družstva a strávit příjemné nedělní odpoledne u hasičky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce se koná za podpory MAS Bobrava.

Návštěva přátel z Assaga 2022

Po 2 covidových letech se konečně mohlo uskutečnit setkání s našimi přáteli z italského Assaga. Rozhodli jsme se je pozvat na prodloužený víkend, ve kterém probíhaly Střelické dožínky 2022.

Italové dorazili ve čtvrtek 18. srpna v odpoledních hodinách. V tu dobu zrovna probíhalo stavění stanů a příprava stolů a lavic na víkendové dožínky. Krátce jsme se přivítali a nechali naše přátele, aby se ubytovali na obecním úřadě. V 19 hodin jsme je vzali na večeři do Hospůdky U Trnků a poté proběhlo setkání a posezení u hasičky. Ne příliš dlouhé, protože byli z cesty unaveni a tak šli brzy spát. Ale samozřejmě nechybělo bouřlivé „Živijó“ na přivítanou.

Na pátek jsme si pro ně připravili bohatý program. Po snídani v hasičce se odjelo do Dolních Kounic, kde navštívili klášter Rosa coeli a také místní Synagogu. Po obědě v jedné z Dolnokounických restaurací se přejelo zpět do Střelic, kde jsme je vzali podívat se na Zvoničku a na Výrovku. Večer u hasičky se pak Assažané podívali na zahájení programu Střelických dožínek, a to starodávné střelické svatby, která ukazovala, jak vypadala svatba v dávných dobách. Po večeři pak pokračoval program cimbálkou, u které jsme s našimi přáteli poseděli.

V sobotu po snídani proběhlo na obecním úřadě setkání s hosty z francouzkého Nozay a potom se na jejich přání jelo do Prace podívat se na Mohylu míru. Po návratu do Střelic a společném obědě v hospůdce U Trnků se šlo zapálit několik svíček na hroby našich bratrů hasičů, kteří se bohužel již tohoto setkání nedožili. V odpoledních hodinách se naši přátelé zúčastnili dožínkového programu. Po výborné večeři od myslivců pokračoval program dožínkovou krojovanou zábavou. Bohužel byla hodně propršená, ale to lidi a hlavně naši Střelickou chasu neodradilo a tancovalo, zpívalo a juchalo se i v dešti až do pozdních nočních hodin.

Nedělní program se celý nesl v dožínkovém duchu. Začal snídaní v hasičce, následovala mše svatá sloužená u hasičky, dále společný oběd obou zahraničních delegací s představiteli obce Střelice a okolních obcí v hospůdce U Trnků. Ve 14 hodin pak vyšel průvod krojovaných od Sokolovny, kterého se aktivně zúčastnila i Pia z Assaga, které kroj zapůjčila rodina bratra Jiřího Lišky st. Poté následoval odpolední dožínkový program u hasičky. Po večeři jsme se ještě krátce sešli v hasičce, ale po náročném dni se šlo celkem brzy spát.

V pondělí po snídani zpestřené výjezdem hasičů na spadený strom jsme jeli do Brna na hasičskou stanici Správy železnic, kde už na nás čekali bratři Jaroslav Štveráček, Miroslav Sládek a Jiří Švestka, kteří měli ten den službu. Ukázali nám jejich nově zrekonstruovanou stanici, pustili nějaká videa a předvedli hasičskou techniku. Poté jsme jeli na oběd do restaurace Velká Klajdovka, kde Assažany uchvátil nádherný výhled na Brno. Po obědě jsme odjeli do Bystrce k přehradě a projeli jsme se lodí do Veverské Bítýšky. Večer čekalo na naše italské přátele posezení na pódiu u hasičky s grilovanou kýtou a šopským salátem. Ale ani Assažané nezaháleli a připravili pro všechny přítomné tříchodovou ochutnávku italské kuchyně a nesmělo chybět ani italské víno. Na závěr proběhlo předání darů. My jsme od Italů dostali krásnou skleněnou plaketu, rýži z Assaga a další drobné dary. Hlavním darem pro naše italské přátele pak byl vyřezávaný obraz svatého Floriána, o jehož výrobu se postarali pánové Josef Svoboda a Jiří Liška a nádherně ho namalovala paní Květa Svobodová. Dále od nás každý dostal další dary jako sadu piv, becherovku a krásné pivní sklo věnované Pavlem Jakubcem. Celý večer jsme zakončili jak jinak než bouřlivým „Živijó“ a většina z nás se s našimi přáteli rozloučila.

V úterý brzy ráno – již ve 4:00 – se někteří z nás ještě přišli rozloučit a popřát našim přátelům šťastnou cestu domů do Assaga.

A jak se u nás Assažanům líbilo? Moc! Dva z nich ve Střelicích již byli, ale zbývající 4 u nás byli poprvé. Ano, bohužel vzhledem k srpnovému termínu jich přijelo pouze šest. Ale zpět k jejich pocitům. Nejvíce je asi uchvátila naše střelická mládež, která s velikou a neskrývanou radostí prožívala a spoluorganizovala Střelické dožínky. Obdivovali je, jak se i přes své mládí snaží držet tradic a vyzařuje z nich srdečnost. V Itálii prý tradice mizí a pokud je někdo dodržuje, pak rozhodně ne mládež, která má jiné – povětšinou elektronické – zájmy.

A na konec jen taková malá perlička: Jak jsem psal, v průvodu šla i Pia (jediná žena, která letos z Assaga přicestovala). A protože šla v kroji, nabídl jsem jí rámě a vedl ji průvodem spolu s mojí ženou. Po jednom z mnoha hlasitých juchání mi Pia prostřednictvím mobilní aplikace pro překlad z italštiny do češtiny položila otázku „Proč tak křičí?“ Musel jsem se zamyslet, jak jí odpovědět, aby to překladač správně přeložil. Snad se povedlo. Řekl jsem jí, že je to tradiční vyjádření radosti. Věřím, že stejnou radost ze setkání měli všichni Assažané, kteří za námi přijeli.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se o naše přátele po celou dobu starali. Především je to bratr Marek Procházka, který po celou dobu překládal, dále kolektiv sester hasiček, které každé ráno pečlivě připravovaly snídaně pro mlsné jazýčky Italů, také všichni, kteří doprovázeli Assažany na výletech a prostě všichni, kteří se jakkoliv podíleli jak na přípravách setkání, tak na zdárném průběhu Střelických dožínek 2022.

Petr Rozsíval, starosta SDH Střelice