V úterý 26. 6. 2012 cvičila část JSDH Střelice vniknutí do zakouřeného objektu s použitím DT a v rámci ztížených podmínek se zalepeným zorníkem masky. Cvičilo se vždy po dvojicích a to tak, že hasiči se museli obléknout do zásahových oděvů, VD provedl kontrolu ustrojenosti, nasedlo se do CAS a tak jakou u skutečného zásahu se prováděl výcvik. Příjezd na místo, průzkum, vystrojení do DT, vytvoření dopravního vedení, vnik do objektu, vyhledávání osoby a transport. Prostřídalo se celkem 6 nositelů DT. Cílem tohoto výcviku byla součinnost hasičů a orientace v zakouřeném prostoru.

Výcvik v IDP