Dne 22.5.2012 připravili členové JSDH Střelice pro MŠ den otevřených dveří. Děti se podívali do šaten, garáží, prohlédli si zásahovou techniku a seznámili se s prací hasičů. Někteří si vyzkoušeli hasičské zásahové obleky a viděli jak se používá dýchací přístroj. Hasiči jim pak ukázali speciální reflexní oblek proti sálavému teplu, provedli ukázky záchrany osoby pomocí nastavovacího žebříku a sebezáchrany na laně pomocí hasičského opasku a karabiny. Nakonec mohli děti vidět, jak se hasí středně-těžkou pěnou. Podle jejich ohlasu se jim u hasičů líbilo a ti se těší na další návštěvy.

Ukázky + výklad – MŠ Střelice, 22.5.2012

1. skupina prohlídka hasičky + výklad (šatny, garáže), 2. skupina prohlídka vozidel + výklad (kde kdo sedí, co dělá VD, S apod.)

 • Výklad o JSDH a HZS (rozdíly, spolupráce, školení, specializace…)
 • Otázky, co všechno vlastně hasiči dělají kromě hašení
 • Něco o ohni
 • Základní hasící prostředky (voda,pěna,písek,HP,…)
 • Výstroj hasičů ( 2 žáčky pro názornou ukázu)
 • Obleky, opasek,vazák
 • DT + vyváděčky, podrobnější výklad
 • Ochrané obleky, protichemický, protižárový + ukázka hašení RL
 • Záchrana osoby z 1. NP pomocí žebříku + názorná ukázka
 • Lana, opasky – sebezáchrana na laně pomocí karabiny, osmy
 • Pěna – ukázka hašení OA pěnou z CAS
Návštěva dětí MŠ u střelických hasičů