Dne 6.3.2015 proběhla v hasičské zbrojnici Valná hromada. Po úvodním slovu místostarosty sboru bratra Josefa Holase byla zvolena návrhová komise ve složení bratr Miroslav Sládek, sestra Jana Vidláková a sestra Eva Švestková. Poté se slova ujal starosta sboru bratr Jiří Vašulín, který shrnul události v roce 2014. Pak byly předneseny dílčí zprávy o činnosti sboru v roce 2014:

 • Zprávu a zásazích v roce 2014 přednesl velitel sboru bratr Jaroslav Štveráček ml.
 • Zprávu o kulturních akcích přednesl bratr Ladislav Perna
 • Zprávu o soutěžních družstvech dospělých přednesl bratr Martin Kalvoda
 • Zprávu o soutěžních družstvech mládeže přednesl bratr Jaromír Wehrenberg
 • Zprávu o stavu financí přednesl pokladník bratr Josef Perna
 • Zprávu revizní komise přednesl její předseda bratr Jaroslav Štveráček st.

Dalším bodem programu Valné hromady bylo přijetí nových členů. Za nové členy sboru byli přijati:

 • Gabriela Vidláková
 • Vojtěch Jahoda
 • Václav Komárek

Vzhledem k tomu, že současnému výboru skončilo čtyřleté období jeho práce, tak dalším bodem programu byla volba nového 13členného výboru. Do volební komise byli navrženi a odsouhlaseni plénem bratr Ladislav Perna, bratr Bohumír Sládek a bratr Pavel Hudec.

Do nového výboru, který bude mít mandát na následující 4 roky byli zvoleni:

 • Lukáš Barták
 • Karel Dlapka
 • Josef Holas
 • Tomáš Palát
 • Ladislav Perna
 • Josef Perna
 • Martin Kalvoda
 • Petr Rozsíval
 • Miroslav Sládek
 • Jaroslav Štveráček ml.
 • Jaroslav Švestka
 • Jiří Švestka (z Nové ul.)
 • Jiří Vašulín

Nový výbor na své první schůzi dne 14. dubna 2015 zvolí ze svých členů nové vedení sboru.

V závěrečné diskusi bylo řešeno několik dotazů a problémů a také vystoupil starosta obce PeadDr. Zdeněk Ondrášek, který poděkoval hasičům za jejich práci a vyjádřil do budoucna ze strany obce maximální podporu v jejich činnosti.

Na samý závěr přednesl předseda návrhové komise bratr Miroslav Sládek návrh usnesení z této Valné hromady, který byl následně plénem schválen.

Valná hromada