Soutěž se konala 16.7.2011 v Dlouhé Lhotě na asfaltovém povrchu, který byl mírně do kopečka. Soutěžilo se na 2 hadice „B“, nástřikové terče a elektronickou časomíru. Nutno ještě podotknout, že na této soutěži museli soutěžící sát z nadzemní nádrže. Našemu mladému družstvu, věkový průměr družstva byl 18 roků, se soutěž povedla úspěšně dokončit s časem 42,36s, což sice nebyl výsledek, který si tým vytyčil, ale musel se s ním spokojit. Tento čas totiž stačil jen na 11 místo z 19 soutěžních družstev. První místo vyhrálo družstvo Oponešice časem 32,99s, druhé místo uhájilo družstvo Ocmanic časem 33,91s a třetí místo zbylo na domácí Dlouho Lhotu s časem 36,5s. Dále se od 4 až do 13 místa museli družstva vejít mezi časy 38,1s a 42,49s. Za něžné pohlaví zde bojovali jen Bohunice – ženy, jejich výsledek 46,26s stačil jen na patnácté místo.

Za soutěžící sepsal: Martin Kalvoda

Turné čtyř osem – Dlouhá Lhota 2011