Dne 22.3.2014 byla naše jednotka na stáži na HZS BVV. Účastnili se tito členové:

  • Švestka Jaroslav
  • Švestka Jiří ml.
  • Švestka Jiří
  • Jaša Lukáš
  • Kalvoda Martin
  • Kalvoda Vít
  • Matoušek Tomáš.

Na stanici jsme dorazili v 9 hodin. Dopoledne jsme jeli na výcvik prořezávání korun stromů ve výšce (z plošiny) ve Starém Lískovci. Odpoledne jsme měli výjezd na požár trávy v Jundrově – jednalo se o požár trávy ve skleníku, který byl hašen pomocí 2 útočných proudů. Poté jsme měli ukázku, jak zabezpečit na dopravní nehodě auto, které je otočené na bok, proti dalšímu převalení. Ze stáže jsme odjeli okolo 18 hodiny večer.

Stáž na BVV