Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice

Vás zve na tradiční soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen o Putovní pohár starosty obce Střelice.

Místo konání : ulice Nebovidská – před hasičskou zbrojnicí

Datum: 4. června 2017

Prezentace: 12:00 – 12:30 hod.

Porada velitelů: 12:45 hod.

Zahájení: 13:00 hod.

Startovné: 150,- Kč

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice

Propozice soutěže:

Soutěž je vypsána pro kategorie muži a ženy. Základna 2×2 metry, nádrž pro požární sport, nástřikové terče, elektronická časomíra. Příprava základny 5 minut, 2 minuty na provedení požárního útoku. V případě malého počtu soutěžních družstev bude soutěž dvoukolová (o této možnosti bude rozhodnuto na poradě velitelů před zahájením samotné soutěže).

Požární útok se provádí podle pravidel požárního sportu. Sportovní hadice nejsou povoleny.

Přihlášky zasílejte na: sdhstrelice@seznam.cz, stverda150@seznam.cz

tel.: 724 016 735

Přihlášky zasílejte na uvedenou emailovou adresu nebo na telefonní číslo formou SMS.

Soutěž o Putovní pohár starosty obce Střelice