SDH obce Střelice

Vás zve na místní soutěž o Putovní pohár starosty obce

v požárním útoku mužů a žen

Propozice místní soutěže o Putovní pohár starosty obce Střelice.

SDH obce Střelice pořádá dne 1.6.2014 místní soutěž o Putovní pohár starosty obce Střelice v požárním útoku mužů a žen.

Program soutěže:

  • do 12,45 hod příjezd soutěžních družstev
  • od 13,00 hod porada velitelů
  • od 13,15 hod nástup a zahájení soutěže

Požární útok se provádí dle pravidel požárního sportu. Terče nástřikové, elektrická časomíra.

Startovné 150 Kč za každé přihlášené družstvo.

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Jaroslav Štveráček, Nová 320, 664 47 Střelice, tel: 724 016 735

nebo: sdhstrelice@seznam.cz / stverda@centrum.cz

Pozvánka na soutěž o Putovní pohár starosty obce