V sobotu 26.dubna 2014 se střeličtí hasiči a farníci zúčastnili tradiční poutě na Svatý Hostýn u příležitosti svátku sv Floriána – patrona hasičů.

Konala se zde 21. mezinárodní hasičská pouť. Při této slavnostní příležitosti se zde setkali hasiči z České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Polska a Chorvatska. Po nástupu se průvod za doprovodu dechové hudby „Lidečanka“ přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie.

Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V průběhu mše svaté byly žehnány nové hasičské prapory. Na závěr této slavnosti se uskutečnilo svátostné požehnání.

Spokojeni a duchovně posíleni jsme se v odpoledních hodinách vrátili domů.

 

 

Pouť na sv. Hostýn