Dne 11. září 2022 se uskutečnila slavnost požehnání nového zásahového cisternového vozidla. Program byl následující:

 • od 10:00 – Mše svatá ve střelickém kostele
 • od 11:00 – Požehnání vozidla před kostelem
 • od cca 12:00 – Slavnostní mimořádná valná hromada v hospůdce U Trnků
 • od cca 13:00 – Společný oběd
 • poté volná zábava

Na slavnost byli pozváni představitelé obce Střelice (starosta, místostarosta a radní), starostové obcí spadajících do působnosti střelických hasičů, představitelé z velení HZS JmK a také členové několika spřátelených sborů dobrovolných hasičů.

Po mši svaté, kterou sloužil střelický farář Mgr. Stanislav Drobný, Th.D., a které se zúčastnili také střeličtí hasiči, proběhlo požehnání nazdobeného vozidla.

Poté jsme se všichni sešli na dvoře hospůdky U Trnků, kde se každý příchozí podepsal do pamětního listu a dostal brožurku o historii zásahové techniky našeho sboru, kterou sepsal bratr Jiří Švestka ml. Jakmile byli všichni usazeni, zahájil starosta sboru bratr Petr Rozsíval slavnostní mimořádnou valnou hromadu přivítáním členů a jmenovitým přivítáním pozvaných hostů.

V dalším bodě programu vystopil starosta obce Střelice PaedDr. Zdeněk Ondrášek a po něm také velitel naší zásahové jednotky bratr Jiří Švestka.

Po jejich projevech přišlo na řadu předávání medailí za zásahovou činnost. Oceněni byli následující členové SDH Střelice:

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 10 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Lukáš Barták
 • bratr Pavel Ferdus
 • bratr Richard Chmel
 • bratr Petr Jaša
 • bratr Martin Kalvoda
 • bratr Jan Kamenický
 • bratr Aleš Palát
 • bratr Tomáš Palát
 • bratr Tomáš Ryšavý
 • bratr Jan Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Jiří Švestka st. (ul. Nová)
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Petr Švestka (ul. Pod Kovárnou)
 • bratr Václav Švestka (ul. V Uličce)
 • bratr Stanislav Vávra ml.

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 20 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Ladislav Perna
 • bratr Petr Rozsíval
 • bratr Bohumír Sládek
 • bratr Miroslav Sládek
 • bratr Pavel Štěpánek
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Úvoz)
 • bratr Jiří Vašulín

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 30 roků zásahové činnosti obdrželi:

 • bratr Pavel Švestka
 • bratr Jaroslav Štveráček

 

Medaili za příkladnou práci v jednotce 3. stupně obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Pavel Ferdus
 • bratr Richard Chmel
 • bratr Martin Kalvoda
 • bratr Vít Kalvoda
 • bratr Jan Kamenický
 • bratr Petr Švestka (ul. Pod Kovárnou)

Medaili za příkladnou práci v jednotce 2. stupně obdrželi:

 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Úvoz)
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Jiří Švestka (ul. Nová)

Medaili za příkladnou práci v jednotce 1. stupně obdrželi:

 • bratr Pavel Švestka
 • bratr Jaroslav Štveráček

 

Medaili za mimořádnou obětavost při zásahu obdrželi:

 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Jaroslav Štveráček

Zdůvodnění: Dne 6. ledna 1999 vypukl požár v domě pana Ondráčka na Nové ulici. Naše jednotka se na místo dostavila jako první a oba dva jmenovaní členové zásahové jednotky si nasadili nově pořízenou dýchací techniku a vnikli do domu, kde nalezli osobu v bezvědomí, kterou následně vynesli ven z hořícího domu, čímž jí zachránili život.

 

Na závěr byly uděleny mimořádné medaile.

Mimořádnou medaili za zásluhy o pořízení nového zásahového cisternového vozidla obdrželi:

 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Jiří Švestka ml. (ul. Nebovidská)
 • bratr Richard Chmel
 • místostarosta obce Střelice a člen výboru SDH Střelice bratr Jiří Vašulín
 • velitel zásahové jednotky bratr Jiří Švestka (ul. Nová)
 • starosta obce Střelice PaedDr. Zdeněk Ondrášek

 

Následovala rozprava, ve které si vzali slovo:

 • ředitel územního odboru Brno-venkov plk. Ing. Stanislav Racek
 • velitel stanice Lískovec bc. ppor. Michal Frank
 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Jiří Vašulín
 • místostarosta obce Střelice u Jevišovic Josef Klouda

 

Na závěr starosta sboru bratr Petr Rozsíval poděkoval všem za účast a pozval je k obědu a k přátelskému posezení.

 

Slavnost ve fotografiích pana Jiřího Fukana

Požehnání nového zásahového cisternového vozidla