V průběhu letošního roku se zásahová jednotka střelických hasičů připravovala na pořízení AED – automatizovaného externího defibrilátoru. Je to přístroj, určený k použití u pacientů, u kterých došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti. Přístroj, který bude naše jednotka používat, je Lifepak 1000.

Abychom mohli spolupracovat se ZZS při událostech, kdy jde o bezprostřední ohrožení života, museli všichni členové výjezdové jednotky absolvovat odborný výcvik a školení. To proběhlo koncem června pracovníkem ZZS JmK, který tato školení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů organizuje a naše jednotka je od července zařazena v systému First Responder.

Cílem systému je, co nejrychlejší pomoc, při zástavě dechu a srdeční činnosti. Povolání jednotek k tomuto typu událostí, je zcela v kompetenci ZZS a na základě jejich požadavku pak operační středisko vysílá další složky IZS, které disponují přístrojem AED a vyškolenou obsluhou.

Věřím, že naši hasiči budou i v tomto ohledu ku prospěchu střelickým občanům.

 

Za JSDH Střelice Jiří Švestka, velitel jednotky

AED ve Střelicích
Štítky: