Oslavy výbor naplánoval na víkend 17. a 18. června 2023. Vzhledem k tomu, že se jednalo „jen“ o půlkulaté výročí, rozhodli jsme se oslavy pojmout trochu skromněji.

V sobotu 17. června od 14:00 hodin začaly soutěže. Soutěž nebyla určena jen dětem, ale i dospělým. Soutěžilo se ve dvojicích, kterou tvořilo vždy jedno dítě do 15 let a jeden dospělý (tatínek, maminka, dědeček, babička, strýček či tetička). Připravili jsme celkem deset disciplín, z nichž 8 bylo zaměřených na zručnost nebo odvahu, 1 soutěž byla vědomostní a 1 soutěž ve zdravovědě. K nejoblíbenějším disciplínám patřila lanová dráha, chůze na chůdách, ale třeba i florbalový slalom, vyprošťování panenky, stříkání na domeček a další. K získání odměny bylo nutné získat alespoň 7 razítek za splněné disciplíny. Většina soutěžících ale obešla všechny.

Jedinou malou kaňkou nebo spíše šplíchancem byla krátká přeháňka, která zahnala soutěžící i pořadatele na chvíli pod stany. Soutěží se zúčastnilo přes 100 soutěžních dvojic a odměnou jim byly omalovánky nebo pexeso – obojí samozřejmě s hasičskou tématikou – a také poukázky na dva nápoje (limča pro děti a pivko nebo limča pro dospělé).

V průběhu soutěže se pak mohli soutěžící občerstvit nejen nápoji, ale připravili jsme pro ně i bohatou nabídku jídel. Podávaly se párky v rohlíku, douzovaná cigára, uzený bůček, klobásky na grilu, grilovaný hermelín a guláš.

Celé odpoledne byla také vystavena mezi poštou a obecním úřadem zásahová technika, kterou si mohli všichni důkladně prohlédnout, klást všetečné dotazy přítomným hasičům a nebo si do aut vlést a vyfotit se.

Večer od 20:00 pak následovala tradiční letní noc se špičkovou skupinou Hamrla Boys. Účast nebyla úplně taková, jaká bývala před covidem, ale to je jakýsi nešvar, který se nám tady v poslední době rozšířil. I na letní noc jsme připravili bohaté občerstvení včetně grilovaných a uzených specialit.

V neděli ráno jsme honem vše uklidili a připravili na další oslavy. V 9:45 jsme vyšli oblečení v uniformách průvodem v čele s praporem ke kostelu. V 10:00 začala ve střelickém kostele mše svatá, která byla sloužena i za střelické hasiče. Po mši jsme se opět seřadili a v krásné formaci uniformovaných hasičů jsme vyrazili na hřbitov, kde jsme u hlavního kříže položili věnec, zapálili svíci a krátce vzpomenuli modlitbou na zesnulé sestry a bratry. Poté jsme se přesunuli k hasičce, kde jsme udělali společné foto.

Na odpoledne na 14:00 byla naplánována výroční valná hromada. Jak bývá zvykem, začala sice asi se čtvrthodinovým zpožděním, ale to nikomu nevadilo. Každý měl co pít a žízní netrpěl nikdo. Na úvod starosta sboru přivítal všechny přítomné a pozvané hosty z řad vedení obce, bývalých starostů obce, předsedů spřátelených spolků a také naše kamarády z SDH Střelice u Jevišovic. Následovalo slovo velitele sboru bratra Jiřího Švestky, kde shrnul období za posledních 5 roků. Na tento projev navázal svým slovem starosta sboru bratr Petr Rozsíval.

Poté přišlo na udělování medailí, které bylo malinko delší, protože bylo potřeba ocenit mnoho lidí podle nového statusu udělování vyznamenání v našem sboru. Oceněni byli následující sestry a bratři:

Medaili za práci s mládeží 3. stupně obdrželi:

 • sestra Mária Audyová
 • sestra Hana Buryšková
 • sestra Adéla Drimlová
 • sestra Šárka Drimlová
 • sestra Dana Králová
 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Jiří Švestka (ul. Nová)
 • sestra Jana Vidláková
 • bratr Jiří Liška st.

Medaili za práci s mládeží 2. stupně obdrželi:

 • bratr Antonín Švejkar
 • bratr Pavel Švestka
 • sestra Eva Švestková

Medaili za práci s mládeží 1. stupně obdržel:

 • bratr Jiří Vašulín st.

Medaili za věrnost – za 20 roků – obdrželi:

 • sestra Jana Vidláková
 • bratr Petr Švestka (ul. Ant. Smutného)

Medaili za věrnost – za 40 roků – obdrželi:

 • sestra Ludmila Holasová
 • bratr Josef Kupský
 • bratr Josef Perna
 • bratr Pavel Švestka
 • sestra Eva Švestková
 • bratr Jiří Vašulín st.
 • bratr Stanislav Vávra st.

Medaili za věrnost – za 50 roků – obdrželi:

 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Bohumír Sládek
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Jiří Švestka st.
 • bratr Václav Švestka (ul. Nová)

Medaili za věrnost – za 60 roků – obdrželi:

 • bratr Jan Smutný
 • bratr Jan Švestka (ul. Nebovidská)

Medaili za dlouholetou zásahovou činnost – za 10 roků – obdrželi:

 • bratr Alois Liška (předáno u něho doma)
 • bratr Vít Kalvoda
 • bratr Jan Smutný
 • bratr Petr Švestka (ul. Ant. Smutného)

Medaili za mimořádnou obětavost při zásahu obdržela:

 • sestra Ludmila Holasová

Zdůvodnění: V roce 1985 vypukl požár v domě pana Novotného na ulici Bezručové. Sestra Ludmila Holasová spolu s bratrem Jaromírem Wehrenbergem a Josefem Holasem vynesli z hořícího domu pana Novotného, čímž se pokusili o záchranu jeho života.

Medaili za práci ve výboru – za 8 roků – obdrželi:

 • bratr Miroslav Celý
 • bratr Karel Dlapka
 • bratr Martin Kalvoda
 • bratr Petr Rozsíval
 • bratr Tomáš Ryšavý
 • bratr Bohumír Sládek
 • bratr Jiří Švestka (ul. Nebovidská)
 • bratr Petr Švestka (ul. Pod Kovárnou)

Medaili za práci ve výboru – za 16 roků – obdrželi:

 • bratr Josef Holas
 • bratr Alois Liška (předáno u něho doma)
 • bratr Jiří Liška st.
 • bratr Vojtěch Liška
 • bratr Miroslav Sládek
 • bratr Jaroslav Švestka (ul. Úvoz)
 • bratr Jiří Švestka (ul. Nebovidská)

Medaili za práci ve výboru – za 24 roků – obdrželi:

 • bratr Antonín Kazda
 • bratr Josef Perna
 • bratr Ladislav Perna
 • bratr Pavel Štěpánek
 • bratr Jaroslav Štveráček
 • bratr Pavel Švestka
 • bratr Jiří Vašulín st.

Oceněni byli také lidé, kteří nejsou členy SDH Střelice, ale o zdárný chod sboru se nemalou měrou zasloužili.

Medaili za dlouholetou spolupráci s SDH Střelice obdrželi:

 • bývalý starosta obce Střelice Mgr. Jindřich Mareš
 • bývalý starosta obce Střelice PaedDr. Zdeněk Ondrášek
 • paní Bohumila Štveráčková

Na závěr byli oceněni druhou nejvyšší medailí v našem sboru následující zasloužilí bratři:

Medaili za mimořádný přínos obdrželi:

 • bratr Antonín Kazda

Zdůvodnění: Bratr Antonín Kazda je členem našeho sboru již 56 roků. Členem výboru byl celkem 26 roků a 6 dalších roků byl členem revizní komise. 6 roků působil ve funkci hospodáře, 1 rok jako místostarosta a 2 roky jako starosta sboru. V letech 1998 – 2003 byl starostou obce Střelice, kde se snažil střelické hasiče podporovat. Vždy se aktivně zapojoval do dění našeho sboru a dodnes pomáhá alespoň tak, jak mu zdraví dovolí.

 

 • bratr Jiří Liška st.

Zdůvodnění: Bratr Jiří Liška je členem našeho sboru 54 roků. 16 roků byl členem výboru a dalších 26 let byl členem revizní komise. 11 roků pak působil ve funkci velitele zásahové jednotky. Měl velký podíl na vzestupu požárního sportu jak organizací místní soutěže, tak se podílel na výchově a trénování mladých hasičů a soutěžních družstev. Za jeho působení ve funkci velitele byla také v letech 1985-1986 přistavěna k hasičské zbrojnici nová garáž, do níž v roce 1988 zaparkovala první cisternová automobilová stříkačka u našeho sboru Tatra 138. Dodnes se účastní většiny námi pořádaných akcí.

 

 • bratr Pavel Švestka

Zdůvodnění: Bratr Pavel Švestka je členem našeho sboru již 44 roků. Členem výboru byl celkem 25 roků, kde 8 roků pracoval jako politicko-výchovný pracovník, 1 rok jako strojník a poté celých 16 roků působil ve funkci starosty sboru. Sbor převzal ve složitém období po sametové revoluci a za jeho vedení došlo také k odchodu našeho sboru od Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Dlouhá léta se také staral o výchovu mladých hasičů. Nyní je členem revizní komise a stále je členem zásahové jednotky. Aktivně se také účastní všech akcí, které náš sbor pořádá.

 

 • bratr Jaroslav Štveráček

Zdůvodnění: Bratr Jaroslav Štveráček je pokračovatelem slavného hasičského rodu Štveráčků. Jeho dědeček byl čestným náčelníkem sboru a jeho táta čestným starostou sboru. Členem našeho sboru je již 47 roků. 32 roků byl členem výboru a z toho 25 let vykonával funkci velitele zásahové jednotky. Za jeho působení ve funkci velitele došlo k výraznému zprofesionalizování naší zásahové jednotky a také se několikrát obměnil vozový park. Poté, co se před pěti lety vzdal funkce velitele, i nadále pokračuje v aktivní práci. V současnosti je stále platným členem zásahové jednotky a také předsedou revizní komise.

 

Na závěr v rozpravě vystopil straosta obce a náš člen bratr Jiří Vašulín, sestra Jana Vidláková, bratr Jaroslav Štveráček a bratr Pavel Švestka.

Zde jsou fotografie z výroční valné hromady.

Oslavy 125. výročí založení SDH Střelice