Zásahová jednotka byla vyslána k požáru technologie v průmyslové hale do Moravan. Po příjezdu na místo zde již zasahovalo několik jednotek IZS a všech více než 200 zaměstnanců se již nacházelo na evakuačním shromaždišti před objektem firmy. Na pokyn velitele zásahu naše jednotka prováděla evidenci evakuovaných osob a spolupracovala s dalšími jednotkami při hašení.  Při hašení byla využita také speciální technika (proudnice COBRA).  Lokalizace – 9:28, likvidace – 9:51. Naše jednotka se po té mohla vrátit zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (DA -L1Z)
  • HS Lískovec (CAS 20)
  • HS BVV (CAS 20, CAS 30, AZ 30)
  • CHS Lidická (CAS 20, VEA)
  • HS Lišeň (PPLA)
  • KŘ HZS JHM (VYA)
  • PČR
21) 27.6.2023 – 6:49 – Moravany – požár technologie v průmyslovém objektu
Štítky: