Oslavy začaly v sobotu 21. 6. 2008 ve 14 hodin otevřením výstavy, která byla připravena v zasedacím sále obecního úřadu. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie, různé dokumenty z historie i současnosti, modely zásahových aut a také kroniku střelických hasičů. Výstava byla otevřena i v neděli 22. 6. V pondělí a v úterý 23. – 24. 6. si ji prohlédli žáci Základní školy. V sobotu v 17 hodin začala slavnostní Valná hromada v zasedacím sále hasičské zbrojnice. Sešli se zde členové střelického sboru, byli pozváni vzácní hosté, zástupci okolních hasičských sborů a představitelé obce – RNDr. Luděk Sklenář a místostarosta ing. Jiří Chloupek. Výbor SDH ve Střelicích ocenil několik zasloužilých členů. Bratr Jaroslav Štveráček (nar.1935) byl jmenován čestným starostou sboru a bratr Antonín Vidlák (nar.1937) čestným velitelem sboru. Převzali jsme od starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bratra Josefa Garguli řád sv. Floriána a také osobní dar od starosty obce RNDr. Luďka Sklenáře.

Nedělní slavnost začala v 10.30 hod. mší sv. na prostranství u hasičské zbrojnice. Mši sv. sloužil střelický rodák P. Vít Dlapka, zúčastnilo se jí mnoho střelických občanů a také vzácní hosté. Myslím, že všichni přítomní mohli prožít krásné slavnostní okamžiky. Po mši sv. se rozdávaly tradiční střelické koláče a každý si na památku odnášel obrázek sv. Floriána – patrona hasičů. Na uzavřené ulici Nebovidské probíhala výstava zásahové techniky. Od 14 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice začaly ukázky zásahů dobrovolných i profesionálních hasičů, zdravotních záchranářů a záchranářů se psy. Všechny ukázky byly na vysoké úrovni a přítomní lidé se mohli poučit, jak se zachovat při požáru, nehodách a jiných neštěstích.

Rád bych poděkoval všem hasičům, kteří mají velký podíl na přípravě těchto oslav. Můj dík patří i ženám hasičů, které se postaraly o pohoštění a upekly střelické koláče. Jsem přesvědčen, že oslavy proběhly důstojně a každý si domů v podvečer mohl odnést plno krásných zážitků.

 

Jiří Vašulín

Oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Střelicích