Jednotka byla vyslána k požáru dopravního prostředku do obce Troubsko. V době příjezdu naší jednotky, která byla na místě první, byla polovina OA v plamenech, osoby mimo vozidlo. Jednotka započala hašení 1 proudem C v dýchací technice. Po příjezdu další jednotky z PS BVV byl požár zlikvidován. Vozidlo, ve kterém cestoval otec s čtyřletým dítětem, bylo požárem zničeno. K dalším škodám ani zraněním osob nedošlo.

Jízda k zásahu kolem Čepra Střelice

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA Ford)
  • PS BVV
9) 22.5.2016 – 16:25 – Troubsko – požár auta