Dne 28. 5. 2016 jsme se vydali na soutěž do Prštic. Soutěž se konala na travnatém povrchu s nástřikovými terči. Jako první šlo družstvo Střelice B, které obsadilo 5. místo. Pak se nám postavilo na start družstvo Střelice A které skončilo na 4. místě. Celkovou soutěž vyhrálo družstvo z Rozseče.

Sepsal: Václav Komárek

 

Memoriál bratří Slaných Prštice