Zásahová jednotka byla vyslána do obce Radostice k požáru odpadu na ulici Pod Sirotkem. Naše jednotka se na místo dostavila jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o neohlášené pálení klestí v zahradě. Po příjezdu jednotky z PS Rosice byla osoba poučena o povinnosti ohlášení pálení na operační středisko HZS JMK. Návrat jednotky na základnu.

8) 21.5.2016 – 20:38 – Radostice – planý poplach