Námětem cvičení byl únik hořlavé kapaliny z areálu firmy Čepro Střelice a.s. do střelického potoka. Jednotka SDH Střelice po výjezdu zůstala před hasičskou zbrojnicí, kde bylo zřízeno velitelské stanoviště a shromaždiště přijíždějících sil a prostředků. Po příjezdu HZSp Čepro byla jednotka odeslána na stanoviště č.1 – vyústění kanalizace z Čepra do střelického potoka (pod mostem u obecního úřadu).Tam společně s jednotkou Čepro instalovala do vyústění kanalizace potrubní ucpávku a po té odčerpávala přitékající látku do plastových barelů.

Stanoviště č.2 bylo zřízeno naproti ČOV Střelice, kde jednotky HZSp Čepro a HZS PS Lískovec instalovaly vzdouvací přepážky a čerpadlo SKIMER na ropné látky. Po té bylo zřízeno stanoviště č.3, na soutoku střelického a troubského potoka. Tam jednotka HZS PS Přehrada instalovala norné stěny.

Po dokončení všech naplánovaných činností následovalo vyhodnocení cvičení u hasičské zbrojnice JSDH Střelice. Po té se jednotky vrátily na své základny.

Technika u zásahu:

  • RZA Nissan, CAS 32, CAS 12, PHA 40 HZSp Čepro a.s.
  • CAS 32, DA Ford SDH Střelice
  • CAS 24 HZS PS Starý Lískovec
  • CAS 20 PS BVV
  • CAS 20 PS Přehrada
7.9.2011 – 10:09 – Střelice – taktické cvičení