KOPIS vyslalo jednotku k požáru lesního porostu. Oznamovatel z Brna – Bosonoh nahlásil hustý kouř směrem ze Střelic na Radostice. Podezřelý kouř jednotka zpozorovala ve Střelicích u myslivny, po dohodě s KOPIS tam vyjela. Na místě zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení listí. Jednotka majitelku pro příště poučila a upozornila na ohlašovací povinnost. Poté se vrátila na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 32, DA Ford SDH Střelice
  • CAS 24 HZS PS Starý Lískovec
14.9.2011 – 8:08 – Střelice – planý poplach