K dalšímu zásahu byla naše jednotka vyslána do Střelic před křižovatku na Tetčice a Radostice, kde spadl další strom přes cestu. V době příjezdu naší jednotky na místo události byla silnice stromy zcela zatarasena. Naše jednotka provedla pomocí MŘP rozřezání stromu a uklidila vozovku. Ihned po ukončení zásahu byla jednotka v 4:11 odvelena k další události.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
43) 2.12.2014 – 3:16– Střelice – TP odstranění stromů