K dalšímu zásahu byla vyslána naše jednotka do Střelic k Sokolovně, kde hrozily pádem stromy. Po příjezdu na místo události byl na místě místostarosta obce, který informoval velitele o nakloněných a zavěšených větvích hrozících pádem na vedení telefonu a internetu. Velitel dal pokyn k zabezpečení místa zásahu a jeho osvětlení. Protože se větve nacházely ve výšce, z které jsme je nemohli odstranit, byl povolán z PS Lidická automobilový žebřík AZ 30.

Po příjezdu AZ 30 byla uzavřena hlavní silnice a byla zajištěna objízdná trasa. Poté byly větve pomocí MŘP z plošiny AZ 30 odstraněny a jednotky se mohly vrátit zpět na základnu.

Naše jednotka se vrátila zpět na základnu v 23:22.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • PS Lidická (AZ 30)
42) 1.12.2014 – 21:45 – Střelice – TP odstranění nebezpečných stavů