K druhému zásahu tohoto dne byla vyslána naše jednotka na ulici Svitáčkovu, kde hrozilo rozlití laguny ze dvora do domu. Po příjezdu na místo události byl dvůr zcela zaplaven vodou a k přelití do domu zbývalo přibližně 5-10 cm. Naše jednotka s pomocí elektrického i motorového kalového čerpadla provedla odčerpání vody ze dvora. Bohužel se v tomto případě jednalo o problém novostavby, kde dvůr s trávníkem nemá zabezpečený odtok do kanalizace. Letos už to byl druhý zásah na stejném místě, a to i přesto, že při prvním zásahu byla majitelka domu poučena o nutnosti zřízení odvodňovacího kanálu, který bohužel doposud nebyl vystavěn. Pokud tak majitelka domu neučiní, bude jí voda dvůr zaplavovat při každém větším dešti. Po odčerpání laguny se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)

2014-09-12-1390

36) 12.9.2014 – 11:53 – Střelice – TP čerpání vody