Naše zásahová jednotka byla vyslána k technické pomoci – čerpání vody na ulici Jaroslava Svobody, kde se vytvořila velká laguna, která hrozila přetečením do přilehlého domu. Naše jednotka přijela  na místo události jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že laguna o rozměru cca 50 x 100 metrů neohrožuje přilehlý dům, neboť samovolně odtéká do kanalizace a nehrozí tak další vzestup její hladiny. Majitelka domu byla poučena pro případ, že by došlo k dalšímu ohrožení majetku a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu. Poté byl ještě o situaci informován místostarosta obce, aby zajistil další monitorování místa.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • PS BVV (CAS 32)
35) 12.9.2014 – 8:10 – Střelice – ostatní pomoc