Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu na silnici ve Střelicích, ulice Tetčická u Zámečku. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadený strom zcela blokující průjezd.  Strom jsme pomocí dvou MŘP odstranili a po očištění a zprůjezdnění silnice jsme se vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
31) 14.7.2021 – 8:28 – Střelice – TP strom přes silnici