Jednotka byla opět vyslána do Moravské Nové Vsi, kde probíhají likvidační práce po řádění přírodního živlu. Po nahlášení jednotky na štábu velitele jsme dostali za úkol doplnit vodu do stojanů na mytí rukou a následně se přesunout na dočasnou skládku mezi obcemi Mor. Nová Ves a Hrušky, kde jsme až do pozdních odpoledních hodin pomocí otočné proudnice zkrápěli veškeré komunikace proti víření prachu. Zpět na základnu jsme se vrátili ve 20:15.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32)
  • Ostatní svolané jednotky
30) 8.7.2021 – 5:56 – Moravská Nová Ves – Ostatní mimořádné události