V podvečer 24.6. 2021 jsme se možná někteří vraceli z práce, chystali se na dovolenou, užívali si chvilky s rodinou nebo třeba sledovali kapky deště dopadající na střechy našich domovů. Něco podobného dělaly i rodiny v obcích jako jsou Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Hodonín. Kolem 19:20 se však zastavily hodiny na místních kostelích, těmito obcemi se prohnala extrémní bouře s krupobitím doprovázená silným tornádem. Místní lidé v ten okamžik neřešili svůj majetek, ale svůj holý život.
HZS ČR okamžitě po přijetí prvních oznámení na linky tísňového volání, o škodách způsobených silným větrem, vyslal na místa události své síly a prostředky. Počty nahlášených mimořádných událostí rychle stoupaly. Z důvodu obrovského nárůstu počtu mimořádných událostí i rozsahu způsobených škod byl svolán štáb MV – generálního ředitelství HZS ČR. Kolem 22. hodiny vyrazily na místo první odřady k provádění zemních prací, zprůjezdnění komunikací, odstraňování popadaných stromů apod.
V tu dobu jsme celou situaci sledovali i my členové JSDHo. Devíti členům naší jednotky se hasičina nestala jen koníčkem, ale i prací, a tak tedy někteří byli vysláni na místo události v prvních okamžicích. Naše jednotka byla tedy ponechána na základně, aby zajišťovala hasební obvod ve Střelicích a okolí. Ještě tu noc jsme byli vysláni na TP-odstranění stromů mezi Střelice, Omice a Tetčice, které blokovaly silnici.
Naše jednotka byla na místo události, konkrétně do Moravské Nové Vsi, poslána operačním střediskem v pondělí 28.6. 2021 v ranních hodinách. Vysláni jsme byli DA-L1Z (FORD TRANZIT). Po příjezdu naší jednotky jsme byli štábem velitele zásahu přiděleni pod úsek odřadu HZS Pardubického kraje. S jednotkami v určitém sektoru jsme celé dopoledne spolupracovali při odstraňování suti z komunikací a dalších prostor do přistavených kontejnerů. V odpoledních hodinách nám byly přiděleny RD, kterým jsme provizorně zakrývali střechy. Před naším odjezdem jsme pomáhali s přesunem materiálu na stabilizování domů proti spadnutí. Na základnu jsme dorazili kolem půl deváté večerní, ale již při úklidu naší techniky jsme byli operačním střediskem vysláni znovu, tentokrát na TP-odstranění vosího hnízda na ul. Komenského ve Střelicích.
Na jižní cíp Moravy nás operační středisko povolalo s CAS 32 (TATRA) ještě ve čtvrtek 8.7. 2021. Po příjezdu na místo nás velitel zásahu převelel na skládku mezi obce Moravská Nová Ves a Hrušky, kde jsme až do pozdních odpoledních hodin pomocí otočné proudnice zkrápěli veškeré komunikace proti víření prachu. Zpět na základnu jsme se vrátili ve 20:15.
Při prvním pohledu na zpustošené vesnice vidíte obrovskou katastrofu místních lidí. Vše vám však dochází až následující dny, kdy se procházíte po naší obci a koukáte na pěkné domy, které ve Střelicích máme.
Na místo události nejezdíme jen jako členové JSDHo, ale také jako kamarádi a známí místních obyvatel nebo jen tak, protože místní obyvatelé nás jako dobrovolníky budou stále potřebovat.
Ve spolupráci s obcí jsme uspořádali sbírku potřebného materiálu. Velké díky za každý hřebík nebo pracovní rukavice,… Všechny vybrané věci jsme předali na potřebná místa k dalšímu využití.
Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se ze Střelic vydali do postižených míst pomáhat, a to ve svém volném čase, třeba i místo své dovolené-a že nás tam jezdí hodně.
Naše pomoc obcím zasažené tornádem