Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu na silnici ze Střelic směrem na Tetčice za podjezdem pod tratí. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadený strom, který částečně blokuje průjezd.  Strom byl pomocí MŘP odstraněn a po očištění silnice jsme se vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32)
29) 8.7.2021 – 4:22 – Střelice – TP strom přes komunikaci