Po ukončení zásahu v Ostopovicích vyslalo KOPIS jednotku na nádraží do Střelic, kde bylo výpravčím stanice upřesněno místo události – spadený strom blokující provoz na trati Střelice – Moravské Bránice. Strom se nacházel mezi železničním mostem u Radostic a podjezdem trati u Zámečku Střelice. Jednotka strom odstranila pomocí motorové pily. Část jednotky pak pokračovalo vlakovou soupravou až do stanice Moravské Bránice pro možnost jiné překážky na trati, ostatní se tamtéž přesunuli vozidlem. Na trati se již žádná překážka nenacházela a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 Liaz SDH Střelice
3.8.2009 – 01:10 – Střelice – technická pomoc