KOPIS vyslalo jednotku k odstranění spadlého stromu na ulici Lipovou v Ostopovicích. Po příjezdu na místo byl zjištěn spadený strom blokující průjezdnost vozovky. K odstranění byla použita motorová pila, vozovka byla očištěna a zprůjezdněna. Po dobu zásahu byla na místě řízena doprava. Po skončení zásahu byla jednotka odvolána k další události do Střelic.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 Liaz SDH Střelice
3.8.2009 – 00:25 – Ostopovice – technická pomoc